Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI) může být přidělena na studijní pobyty studentů a na mobility zaměstnanců.

Více informací pro žadatele (zástupce kateder) o mobility mimo EU najdete zde.


Výběrové řízení na letní semestr 2023 na American University in Cairo v Egyptě

Požadavky:
  1. Stručný životopis (v českém jazyce včetně jazykové úrovně)
  2. Motivační dopis (v angličtině)
  3. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)
  4. Souhlas katederního koordinátora (stačí emailem)
Bodové hodnocení:
  • Stručný životopis včetně jazykové způsobilosti (1-5b)
  • Motivační dopis (1-5b)
  • Studijní průměr dle SIS (1-5b)
  • Student arabistiky (3b)
Přihlášku zašlete na erasmusout@ff.cuni.cz do 30.9.2022