Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI) může být přidělena na studijní pobyty studentů a na mobility zaměstnanců.

Více informací pro žadatele (zástupce kateder) o mobility mimo EU najdete zde.

 

 

Aktuální nabídky výjezdů:
Albánie University of Tirana Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D.
Ázerbájdžán Baku Slavic University Ústav českého jazyka a teorie komunikace PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Bosna a Hercegovina University of Sarajevo Ústav politologie Zora Hesová, M.A., Ph.D.
University of Sarajevo Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić
University of Banja Luka Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić
University of East Sarajevo Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić
Indie Delhi University Ústav jižní a centrální Asie Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Jadavpur University Ústav jižní a centrální Asie Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Írán (jen pro pedagogickou mobilitu) Shahid Chamran University of Ahvaz Katedra Blízkého východu PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.; Katarína Palčová, M.A.
Kosovo University of Prishtina ‚Hasan Prishtina‘ Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Přemysl Vinš
Srbsko University of Belgrade Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić
University of Novi Sad Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić

Na všech nabízených univerzitách je vyučovacím jazykem zpravidla jen jejich oficiální jazyk.