Brexit – výjezdy do Velké Británie

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Brexit je zkratkou pojmu Britain Exit. V roce 2016 bylo v referendu rozhodnuto s 51,9% hlasů pro odchod Velké Británie z Evropské unie. Datum odchodu bylo stanoveno na 29. března 2019, avšak postupně bylo toto datum dvakrát posunuto až na to současné, tedy 31. října 2019. Pro více informací navštivte prosím tento odkaz. Odchod z Evropské unie zasáhne mnoho sektorů soukromého i veřejného života včetně školství a tedy i výměnný studentský program Eramus+. 

Jelikož se stále na politické scéně zvažují různé scénáře odstupu Velké Británie (příp. Hard Brexit, No Deal, atd.), jednotlivé univerzity začaly řešit budoucí možnou spolupráci se svými dřívějšími partnerskými institucemi v Evropské unii. Část britských univerzit vytvořila dodatek ke stávající partnerské smlouvě, kde se zavazují, že v případě jakéhokoliv scénáře i nadále budou podporovat výměnu studentů s partnerskými univerzitami.

Univerzita Karlova se k této situaci staví obdobně. Spolupráce s anglickými univerzitami bude pokračovat i nadále. Zároveň pro studenty, kteří na zahraniční studentský pobyt do Velké Británie vyjedou ještě před 31.1.2020, jsou stejné a nezměněné podmínky garantovány po celou dobu jejich zahraničního pobytu. Studenti, kteří vyjedou do zahraničí po tomto datu, obdrží také finanční stipendium, avšak již pravděpodobně nezaštítěné programem Erasmus+ ale jiným zdrojem financování. Nicméně je velmi pravděpodobné, že Erasmus+ by měl ve Velké Británii dobíhat v nezměněné podobě až do konce roku 2021, jak informuje Department of Education britské vlády.

Jelikož ale stále není jasné, jak samotný Brexit proběhne, nemůžeme ani my zaručit jasnou a přesnou podobu budoucích studentských pobytů do Velké Británie.

Aktuality: 

„Brexit spolupráci v programu Erasmus+ letos neovlivní“ – tisková zpráva z Domu Zahraniční Spolupráce

Užitečné odkazy:

Studium v zahraničí po Brexitu: školy hromadně podepisují alternativní smlouvu – odkaz

Britská pobočka Erasmus+ – odkaz

Department of Education britské vlády – odkaz