Absolventské praktické stáže Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Pokud se chystáte absolvovat a využít ještě možnosti výjezdu do zahraničí, je možné se přihlásit na absolventskou praktickou stáž Erasmus+. Stáž zajišťuje konsorcium Educa International.

  • Praktickou stáží je myšlena výpomoc/práce pro zahraniční univerzitu či jinou instituci (firmu, organizaci, OSVČ apod.), která by měla být v souvislosti s oborem studovaným na FF UK – součástí stáže není výzkum ani studium v jakékoliv formě.
  • Na výjezd na absolventskou praktickou stáž má nárok každý student FF UK, který ještě neabsolvoval a je řádně zapsaný do studia.
  • Mohou ji studenti vykonávat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.
  • Vyjet do zahraničí na absolventskou praktickou stáž může student nejméně na 2 měsíce a nejvíce na 12 měsícůNesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval (max. 360 dní v jednom studijním cyklu).
  • POZOR! Do konce AR 2023/24 EDUCA poskytuje stipendium maximálně na 4 měsíce a 0 dní pobytu!
  • Studenti jsou povinni zajistit si pojištění ERAPO: https://educaops.eu/cs/pojisteni/
  • Výše stipendií

Výběrové řízení

Svůj záměr vyjet na absolventskou stáž zkonzultujete se svým katederním koordinátorem, který vás nominuje na naši adresu erasmusout@ff.cuni.cz. Instituci si zpravidla hledáte sami nebo s pomocí katederního koordinátoraS vybranou institucí se nejdříve domluvte, zda Vás na praktickou stáž přijmou.

Obecné požadavky pro výběr na absolventskou stáž:
  • propojení náplně praktické stáže a studijního oboru na FF UK
  • znalost jazyka na úrovni alespoň B2
  • absolvování studia před výjezdem

Založení přihlášky

Jakmile budete vybráni na pobyt, vyplňte si prosím přihlášku – Přihláška na absolvetskou stáž a Learning Agreement for Traineeships – Absolventská stáž LA Traineeship.

Learning Agreement for Traineeships sestavte na základě jednání se zahraničním mentorem, školitelem na fakultě a garantem svého studijního programu, který stvrzuje přihlášku svým podpisem („Responsible person in the Home University“).

Vyplněné formuláře zašlete spolu s životopisem a motivačním dopisem paní Petře Šmídové z Evropské kanceláře – petra.smidova@ruk.cuni.cz (+420 224 491 676). Ta vás dále spojí s EDUCA International, které zašlete vyplněný Learning Agreement. 

Konsorcium EDUCA následně vám potvrdí nominaci a informuje o dalším postupu (povinnost pojištění, jazykové testy OLS, Účastnická smlouva, atd).

Účastník mobility si musí zajistit pojištění ERAPO – více na https://educaops.eu/cs/pojisteni/.