Studium

Studijní plány pětiletých magisterských oborů (staré verze plánů)

V pětiletém magisterském studiu dbejte, prosím, pouze na to, abyste měli řádně v SIS zapsány všechny atestace, a měli tak dostatek kreditů pro zápis do dalšího ročníku. Kontrola plnění studijního plánu před SZZK bude provedena, tak jako doposud, Vaší studijní referentkou na základě karty atestací (pro studenty přijaté před rokem 2007/08) či dle indexu na základě studijního plánu v Karolínce pro rok 2007/2008 (pro studenty přijaté v tomto roce).

K doplnění informací o doporučeném průchodu studiem můžete také nahlédnout do níže uvedených studijních plánů, které byly zavedeny v souvislosti s přechodem FF UK na kreditní systém od ak. roku 2006/2007. Upozorňujeme však, že údaje v těchto plánech se mohou od Karolinky někdy i značně lišit. Právě z důvodu těchto rozporů nebylo možné pro pětileté magisterské studium (s výjimkou oboru Psychologie) zavést elektronické kontroly.

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PLÁNY

Vysvětlivky:

  • v bodě I je uveden seznam všech stanovených povinných a povinně volitelných předmětů; povinně volitelné předměty se definují minimálním počtem kreditů, které musí student získat
  • pokud některé doporučené studijní plány obsahují pouze výčet skupin povinně volitelných předmětů bez podrobnějšího označení, je to způsobeno tím, že se nabídka povinně volitelných předmětů každoročně obměňuje a při tvorbě plánů nebylo možné uvést konkrétní předměty

Arabistika (dvouoborové studium)

Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové studium)

Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové studium, specializace ARCH)

Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové studium, specializace PVH)

Český jazyka a literatura (jednooborové studium)

Český jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Dánština (dvouoborové studium)

Egyptologie (dvouoborové studium)

Estetika (jednooborové studium)

Estetika (dvouoborové studium)

Etnologie (jednooborové studium)

Etnologie (dvouoborové studium)

Filmová věda (jednooborové studium)

Filmová věda (dvouoborové studium)

Filozofie (dvouoborové studium)

Finština (jednooborové studium)

Finština (dvouoborové studium)

Fonetika (dvouoborové studium)

Francouzština (jednooborové studium)

Francouzština (dvouoborové studium)

Hebraistika (dvouoborové studium)

Historie (dvouoborové)

Indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilština (dvouoborové studium)

Italstina (dvouoborové studium)

Klasická archeologie (jednooborové studium)

Klasická archeologie (dvouoborové studium)

Komparatistika (dvouoborové studium)

Koreanistika (dvouoborové studium)

Kulturologie (jednooborové studium)

Kulturologie (dvouoborové studium)

Latina (dvouoborové studium)

Lingvistika a fonetika (dvouoborové studium)

Maďarština (dvouoborové studium)

Mongolistika (dvouoborové studium)

Němčina (jednooborové studium)

Němčina (dvouoborové studium)

Nizozemština (jednooborové studium)

Nizozemština (dvouoborové studium)

Norština (dvouoborové studium)

Pedagogika (jednooborové studium)

Pedagogika (dvouoborové studium)

Portugalština (jednooborové studium)

Portugalština (dvouoborové studium)

Překladatelství a tlumočnictví-angličtina (dvouoborové studium, překladatel)

Překladatelství a tlumočnictví-angličtina (dvouoborové studium, tlumočník)

Překladatelství a tlumočnictví-francouzština (dvouoborové studium, překladatel)

Překladatelství a tlumočnictví-francouzština (dvouoborové studium, tlumočník)

Překladatelství a tlumočnictví-němčina (dvouoborové studium, překladatel)

Překladatelství a tlumočnictví-němčina (dvouoborové studium, tlumočník)

Překladatelství a tlumočnictví-ruština (dvouoborové studium, překladatel)

Překladatelství a tlumočnictví-ruština (dvouoborové studium, tlumočník)

Překladatelství a tlumočnictví-španělština (dvouoborové studium, překladatel)

Překladatelství a tlumočnictví-španělština (dvouoborové studium, tlumočník)

Psychologie (jednooborové studium)

Religionistika (dvouoborové studium)

Rumunština (jednooborové studium)

Rumunština (dvouoborové studium)

Řečtina (dvouoborové studium)

Sinologie (dvouoborové studium)

Slovakistika (dvouoborové studium)

Sociologie (jednooborové studium)

Sociologie (dvouoborové studium)

Španělština (jednooborové studium)

Španělština (dvouoborové studium)

Švédština (dvouoborové studium)

Východoevropská studia se specializací lettonistika, lithuanistika, rusistika, ukrajinistika