Kontaktní osoby pro zápis výsledků bakalářského a magisterského studia

Český egyptologický ústav

doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

Fonetický ústav

Mgr. Veronika Erdélyiová

Jazykové centrum

Mgr. Šimon Dittrich

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Veronika Kazimourová

Katedra Blízkého východu

Katarína Palčová, M.A.

Lenka Horčičková

Katedra divadelní vědy

Jitka Podráská

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Katedra estetiky

Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Kateřina Novotná

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Sandra Vlainić

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Katedra logiky

Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Radka Hradcová

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Nikola Poláková

Katedra sinologie

Miroslava Jirková

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Petra Poncarová

Katedra středoevropských studií

Jiří Januška, Ph.D.

Marián Sloboda, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Věra Hrazdírová

Středisko ibero-amerických studií

Jana Heroutová

Ústav anglického jazyka a didaktiky

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.

Monika Černá

Ústav asijských studií

PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.

Mgr. Jolana Blažíčková

Ústav bohemistických studií

Mgr. Antoni Ludwicki

Mgr. Ivana Skenderija

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Ing. Lucie Nováková

Ústav českých dějin

PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.

Ústav etnologie

doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Mgr. Jana Jiroušková, CSc.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Mgr. MgA. Alena Orten

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Jana Heroutová

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Ústav hudební vědy

Mgr. Kateřina Pincová, DiS.

Ústav informačních studií a knihovnictví

Bc. Klára Foglarová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Ústav obecné lingvistiky

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Michal Láznička

Ústav politologie

Mgr. Martin Štefek, Ph.D.

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Marcela Špačková

Ústav pro klasickou archeologii

Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.

Martina Tvrzová

Ústav románských studií

francouzština

doc. PhDr. Eva Beránková-Voldřichová, Ph.D.

PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

italština

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

portugalština

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.

španělština

prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

PhDr. Jan Souček, CSc.

Eva Zezulková

Ústav srovnávací jazykovědy

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.

Lenka Horčičková

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

Ústav východoevropských studií

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Mgr. Radomyr Mokryk, Ph.D.