Studium

Kontaktní osoby pro zápis výsledků bakalářského a magisterského studia

Český egyptologický ústav

PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Mgr. Ivana Vojtková

Fonetický ústav

Mgr. Pavel Šturm

Jazykové centrum

PhDr. Eva Kašparová

Katedra andragogiky a personálního řízení

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Katedra divadelní vědy

Jitka Podráská

Katedra estetiky

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Sandra Vlainic

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Mgr. Přemysl Vinš

Katedra logiky

Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Radka Hradcová

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Jan Dobeš

Mgr. Martin Kindl

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Eva Kyselá

Ing. Iveta Kuchařová

Katedra středoevropských studií

Mgr. Jiří Januška

Mgr. Michala Benešová, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

Markéta Fričová

Středisko ibero-amerických studií

Mgr. Markéta Křížová

Ústav anglického jazyka a didaktiky

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Mgr. Miroslava Horová

Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.

Ústav Blízkého východu a Afriky

Mgr. Pavel Ťupek Ph.D.

Ústav bohemistických studií

PhDr. Zuzana Hajíčková

PhDr. Tomáš Vučka

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.

Ústav českých dějin

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

Ústav Dálného východu

Miroslava Jirková

Ústav etnologie

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Mgr. Jana Jiroušková, CSc.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

Mgr. Štěpán Zbytovský 

Mgr. Kateřina Svítilová

 finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

Ústav hospodářských a sociálních dějin

PhDr. Kryštof Drnek

Bc. Hana Sobotková

Ústav hudební vědy

Mgr.Vít Zdrálek

Mgr. Lenka Hlubinková

Ústav informačních studií a knihovnictví

PhDr. Radka Římanová

studia nových médií

Mgr. Josef Šlerka

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Bc. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav Jižní a Centrální Asie

hindština, sanskrt, indonesistika

PhDr. Zdeněk Štipl

Zdeňka Eclerová

Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.

bengálština, tamilština

Mgr. Martin Hříbek

mongolistika

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Zdeňka Eclerová

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba

Bc. Barbora Sojková

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D.

Ústav pro klasickou archeologii

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Ústav románských studií

francouzština

PhDr. Eva Beránková-Voldřichová, Ph.D.

Mgr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

italština

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

portugalština

PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.

španělština

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

PhDr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Eva Zezulková

Ústav srovnávací jazykovědy

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

Mgr. Jan Bičovský

Ústav světových dějin

PhDr. Marcela Hennlichová (obory HS a HIS)

PhDr. Jan Koura (obor HES)

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (obor HOD)

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

Ústav východoevropských studií

Mgr. Jana Kitzlerová

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.