Kontaktní osoby pro vypisování a vkládání bakalářských a diplomových prací

Český egyptologický ústav

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

Mgr. Ivana Vlková

Fonetický ústav

Mgr. Veronika Erdélyiová

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Veronika Kazimourová

Katedra Blízkého východu

Katarína Palčová, M.A.

Lenka Horčičková

Katedra divadelní vědy

Jitka Podráská

Katedra estetiky

Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Kateřina Novotná

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Mgr. Sandra Vlainic

Katedra logiky

doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D

Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

Radka Hradcová

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Nikola Poláková

Katedra sinologie

Miroslava Jirková

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Eva Richter, PhD.

Katedra středoevropských studií

Jiří Januška, Ph.D.

Marián Sloboda, Ph.D.

Středisko ibero-amerických studií

Jana Heroutová

Ústav anglického jazyka a didaktiky

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Monika Černá

Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.

Ústav asijských studií

Mgr. Jolana Blažíčková

PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.

Ústav bohemistických studií

Mgr. Antoni Ludwicki

Mgr. Ivana Skenderija

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Ing. Lucie Nováková

Ústav českých dějin

PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.

Taťána Jelínková

Ústav etnologie

doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Mgr. Jana Jiroušková, CSc.

Ústav filosofie a religionistiky

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

Ústav germánských studií

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Mgr. MgA. Alena Orten

Ústav hospodářských a sociálních dějin

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Jana Heroutová

Ústav hudební vědy

Mgr. Kateřina Pincová, DiS.

Ústav informačních studií a knihovnictví

Bc. Klára Foglarová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Ústav obecné lingvistiky

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Michal Láznička

Ústav politologie

Mgr. Martin Štefek, Ph.D.

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

Ústav pro dějiny umění

Marcela Špačková

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Ústav pro klasickou archeologii

Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.

Martina Tvrzová

Ústav románských studií

Ing. Renáta Žežulková, v případě nepřítomnosti pak

doc. Mgr. Pavel Štichauer Ph.D.

Mgr. Míla Janišová

Ústav řeckých a latinských studií

Eva Zezulková

PhDr. Jan Souček, CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.

Lenka Horčičková

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

Ústav východoevropských studií

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Mgr. Radomyr Mokryk, Ph.D.