Studium

Kontaktní osoby pro vypisování a vkládání bakalářských a diplomových prací

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Jan Brož

jan.broz@ff.cuni.cz

Český egyptologický ústav

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

Mgr. Ivana Vojtková 

Fonetický ústav

Mgr. Lenka Weingartová

Jazykové centrum

Mgr. Luděk Škrabal, DiS. 

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Lucie Křižánková

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Katedra divadelní vědy

Mgr. Petr Christov, Ph.D. 

Jitka Podráská

Katedra estetiky

Kateřina Novotná

Katedra filmových studií

PhDr. Kateřina Svatoňová

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Mgr. Přemysl Vinš

Mgr. Sandra Vlainic

Katedra logiky

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

Radka Hradcová

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Martin Kindl

Katedra sociální práce

Dana Myšková

PhDr. Anna Blabolová

Katedra sociologie

Mgr. Eva Kočišová

Ing. Iveta Kuchařová

Katedra středoevropských studií

Mgr. Jiří JanuškaMgr. Marián Sloboda, Ph.D.
romistika Mgr. Pavel KubaníkPhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.

 

Katedra tělesné výchovy

Středisko ibero-amerických studií

doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Mgr. Ondřej Tichý

Ústav anglofonních literatur a kultur

Monika Černá

Ústav Blízkého východu a Afriky

PhDr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Mgr. Zuzana Kříhová

Zdeňka Štefková

PhDr. Josef Ženka

Ústav bohemistických studií

PaedDr. Ilona Kořánová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Ing. Lucie Nováková

Ústav českých dějin

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Taťána Jelínková

Vojtěch Kessler

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Ústav Dálného východu

Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.

Miroslava Jirková

Ústav etnologie

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

Mgr. Klára Choulíková

Ústav germánských studií

 Zuzana Rybenská
 finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

Ústav hospodářských a sociálních dějin

PhDr. Kryštof Drnek

Bc. Hana Sobotková

Ústav hudební vědy

Mgr. Vít Zdrálek

Mgr. Lenka Hlubinková

Ústav informačních studií a knihovnictví

Mgr. Klára Foglarová

Bc. Jakub Fiala

PhDr. Radka Římanová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Štěpán Matějka

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav Jižní a Centrální Asie

PhDr. Zdeněk Štipl

Zdeňka Eclerová

Mgr. Petr Duda

Mgr. Ing. Soňa Bendíková

Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.

mongolistika

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Mgr. Jan Dlask, Ph.D.

Mgr. Jan Křivan

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba

PhDr. Martin Polášek, Ph.D.

Bc. Barbora Sojková

Ústav pro archeologii

Bc. Kateřina Bromová

Ústav pro dějiny umění

Ing. Eva Valachová

Ústav pro klasickou archeologii

PhDr. Mgr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Ústav románských studií

 Ing. Renáta Žežulkovádoc. Pavel Štichauer Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

PhDr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Markéta Křížová

Ústav srovnávací jazykovědy

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun

prof. PhDr. Luďa Klusáková CSc. (Erasmus Mundus)

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Jiřina Kovaříková

Ústav translatologie

Karla Hurníková

Ústav východoevropských studií

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.