Studium

Kontaktní osoby pro vypisování a vkládání bakalářských a diplomových prací

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Jan Brož

jan.broz@ff.cuni.cz

Český egyptologický ústav

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

Mgr. Ivana Vojtková 

Fonetický ústav

Mgr. Pavel Šturm

Katedra andragogiky a personálního řízení

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Bc. Veronika Kazimourová

Katedra divadelní vědy

Mgr. Petr Christov, Ph.D. 

Jitka Podráská

Katedra estetiky

Kateřina Novotná

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Mgr. Přemysl Vinš

Mgr. Sandra Vlainic

Katedra logiky

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

Radka Hradcová

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Martin Kindl

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Eva Kyselá

Ing. Iveta Kuchařová

Katedra středoevropských studií

Mgr. Jiří Januška

Mgr. Veronika Erdélyiová

romistika Mgr. Pavel Kubaník

 

Středisko ibero-amerických studií

doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Andrea Mudrová

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Monika Černá

Ústav Blízkého východu a Afriky

PhDr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Ústav bohemistických studií

PaedDr. Ilona Kořánová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Ing. Lucie Nováková

Ústav českých dějin

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Taťána Jelínková

Vojtěch Kessler

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Ústav Dálného východu

Miroslava Jirková

Ústav etnologie

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

Mgr. Klára Choulíková

Ústav germánských studií

Mgr. Kateřina Svítilová
 finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

Ústav hospodářských a sociálních dějin

PhDr. Kryštof Drnek

Bc. Hana Sobotková

Ústav hudební vědy

Mgr. Vít Zdrálek

Mgr. Lenka Hlubinková

Ústav informačních studií a knihovnictví

Mgr. Klára Foglarová

Bc. Jakub Fiala

PhDr. Radka Římanová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Bc. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav Jižní a Centrální Asie

PhDr. Zdeněk Štipl

Zdeňka Eclerová

Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.

mongolistika

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Zdeňka Eclerová

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba

PhDr. Martin Polášek, Ph.D.

Bc. Barbora Sojková

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

Ústav pro dějiny umění

Marcela Špačková

Ústav pro klasickou archeologii

PhDr. Mgr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Ústav románských studií

Ing. Renáta Žežulková, v případě nepřítomnosti pak

doc. Pavel Štichauer Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

PhDr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Eva Zezulková

Ústav srovnávací jazykovědy

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav světových dějin

Mgr. Pavla Chmelíková

prof. PhDr. Luďa Klusáková CSc. (Erasmus Mundus)

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Jiřina Kovaříková

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

Ústav východoevropských studií

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.