Studium

Kontaktní osoby pro rozvrhy a rezervace místností

Hlavní rozvrhář fakulty 

Pavlína Hotová

pavlina.hotova@ff.cuni.cz

tel. +420 771 127 624

 

Český egyptologický ústav

doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

Fonetický ústav

Mgr. Veronika Erdélyiová

Jazykové centrum

Mgr. Šimon Dittrich

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Veronika Kazimourová

Katedra Blízkého východu

Katarína Palčová, M.A.

Katedra divadelní vědy

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Jitka Podráská (rezervace)

Katedra estetiky

Mgr. Štěpán Kubalík

Kateřina Novotná (rezervace)

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Katedra logiky

Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Katedra psychologie

Radka Hradcová

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Nikola Poláková

Katedra sinologie

Miroslava Jirková

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Kristína Papcunová

Katedra středoevropských studií

Jiří Januška, Ph.D.
Marián Sloboda, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Věra Hrazdírová

Středisko ibero-amerických studií

Jana Heroutová

Ústav anglického jazyka a didaktiky 

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur 

Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.

Monika Černá (rezervace)

Ústav asijských studií

PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.

Mgr. Jolana Blažíčková

Ústav bohemistických studií

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Mgr. Antoni Ludwicki

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph. D. 

Ústav českých dějin

Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.

Taťána Jelínková (rezervace)

Ústav etnologie

doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová (rezervace)

religionistika

doc. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Ústav hospodářských a sociálních dějin

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Jana Heroutová

Ústav hudební vědy

Mgr. Kateřina Pincová, DiS.

Ústav informačních studií a knihovnictví

Bc. Klára Foglarová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Ústav obecné lingvistiky

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba, Ph.D.

Mgr. Ing. Adéla Špínová

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Marcela Špačková (rezervace)

Ústav pro klasickou archeologii

Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.

Ústav románských studií

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (rozvrhy + rezervace)

Ing. Renáta Žežulková (rezervace)

Ústav řeckých a latinských studií

Eva Zezulková

Ústav srovnávací jazykovědy

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

Ústav východoevropských studií

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Zahraniční oddělení

Mgr. Marie Hanková