Studium

Kontaktní osoby pro rozvrhy a rezervace místností

Hlavní rozvrhář fakulty 

Pavlína Hotová

pavlina.hotova@ff.cuni.cz

tel. +420 771 127 624

Český egyptologický ústav

PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.

Alexandra Hejduková

Fonetický ústav

Mgr. Pavel Šturm

Jazykové centrum

PhDr. Eva Kašparová

Katedra andragogiky a personálního řízení

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Bc. Veronika Kazimourová

Katedra divadelní vědy

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Jitka Podráská (rezervace)

Katedra estetiky

Mgr. Štěpán Kubalík

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Kateřina Novotná (rezervace)

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Dajana VasiljevićováMgr. Sandra VlainićMgr. Přemysl Vinš (rezervace)

Katedra logiky

Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (rezervace)

Katedra psychologie

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.Radka Hradcová (rezervace)

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Jan Dobeš

Mgr. Martin Kindl

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Eva Kyselá

Katedra středoevropských studií

Mgr. Veronika Erdélyiová

romistika Mgr. Pavel Kubaník

 

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Věra Hrazdírová

Středisko ibero-amerických studií

PhDr. Radek Buben, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Opatrný, Dr., CSc. (jednorázové rezervace)

Ústav anglického jazyka a didaktiky 

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Andrea Mudrová (rezervace)

Ústav anglofonních literatur a kultur 

Mgr. Miroslava HorováMgr. Helena Znojemská, Ph.D.Monika Černá (rezervace)

Ústav Blízkého východu a Afriky

PhDr. Pavel Ťupek, Ph.D.,

Katarína Palčová, M.A. (rezervace)

Ústav bohemistických studií

Vlastimila Mikátová (rezervace)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Dominika Kováříková, Ph. D. 

Ústav českých dějin

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Taťána Jelínková (rezervace)

Ústav Dálného východu

Miroslava Jirková

Ústav etnologie

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová (rezervace)

religionistika

doc. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D.

PhDr. Pavel Dubec (rezervace)

dánština, norština, švédština PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
nizozemština Mgr. Martina Vokáčová
němčina RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D.
 finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

 

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Jana Heroutová

PhDr. Barbora Štolleová

Ph.D., PhDr. Martin Pola

Ústav hudební vědy

Mgr. Lenka Hlubinková

Ústav informačních studií a knihovnictví

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

Mgr. Jakub Fiala

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Bc. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav Jižní a Centrální Asie

PhDr. Zdeněk Štipl
Zdeňka Eclerová

mongolistika

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Zdeňka Eclerová

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba, Ph.D. Mgr. et Bc. Adéla Špínová

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Marcela Špačková (rezervace)

Ústav pro klasickou archeologii

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Ústav románských studií

doc. Pavel Štichauer, Ph.D. (rozvrhy + rezervace)

Ing. Renáta Žežulková (rezervace)

Ústav řeckých a latinských studií

Eva Zezulková

doc. Lucie Pultrová, Ph.D. (v případě nepřítomnosti)

Ústav srovnávací jazykovědy

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.Mgr. Jan Bičovský

Ústav světových dějin

Mgr. Pavla Chmelíková

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.

Ústav translatologie

PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

Mgr. Lukáš Klimeš (rezervace)

Ústav východoevropských studií

Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.

Zahraniční oddělení

Bc. Marie Gemrichová