Studium

Kontaktní osoby pro rozvrhy a rezervace místností

Hlavní rozvrhář fakulty 

Mgr. Lucia Magdziak

lucia.magdziak@ff.cuni.cz

tel. +420 221 619 831

Český egyptologický ústav

PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Fonetický ústav

Mgr. Lenka WeingartováMgr. Pavel Šturm

Jazykové centrum

PhDr. Eva Kašparová

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Lucie Křižánková

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 

Katedra divadelní vědy

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.Jitka Podráská (rezervace)

Katedra estetiky

Mgr. Štěpán Kubalík

PhDr. Miloš Ševčík,Ph.D.

Kateřina Novotná (rezervace)

Katedra filmových studií

PhDr. Kateřina Svatoňová

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Dajana VasiljevićováMgr. Sandra VlainićMgr. Přemysl Vinš (rezervace)

Katedra logiky

Mgr. Jonathan Verner

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (rezervace)

Katedra psychologie

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.Radka Hradcová (rezervace)

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Jan Dobeš

Mgr. Martin Kindl

Katedra sociální práce

Dana MyškováPhDr. Anna Blabolová

Katedra sociologie

Mgr. Eva Kyselá (Kočišová)

Katedra středoevropských studií

Mgr. Jiří JanuškaMgr. Marián Sloboda, Ph.D.
romistika Mgr. Pavel KubaníkPhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.

 

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Věra Hrazdírová

Středisko ibero-amerických studií

doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.prof. PhDr. Josef Opatrný, Dr., CSc. (rezervace)

Ústav anglického jazyka a didaktiky 

Mgr. Gabriela BrůhováMgr. Zuzana Freitas Lopesová (rezervace)

Ústav anglofonních literatur a kultur 

Mgr. Miroslava HorováMgr. Helena Znojemská, Ph.D.Monika Černá (rezervace)

Ústav Blízkého východu a Afriky

PhDr. Pavel Ťupek, Ph.D.PhDr. Josef ŽenkaPhDr. Petr Kučera, Ph.D. (rezervace)

Ústav bohemistických studií

Vlastimila Mikátová (rezervace)PhDr. Mgr. Zuzana Hajíčková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Mgr. Lucie Chlumská

Ústav českých dějin

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Taťána Jelínková (rezervace)

Ústav Dálného východu

Miroslava Jirková

Ústav etnologie

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová (rezervace)

religionistika

doc. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

 Mgr. Alžběta BezdíčkováZuzana Rybenská (rezervace)
dánština, norština, švédština

PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.

PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.

nizozemština Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
němčina Mgr. Alžběta Bezdíčková
 finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

 

Ústav hospodářských a sociálních dějin

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.PhDr. Kryštof DrnekBc. Hana Sobotková doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (rezervace)

Ústav hudební vědy

Mgr.Vít ZdrálekMgr. Lenka Hlubinková

Ústav informačních studií a knihovnictví

 PhDr. Radka Římanová

studia nových médií

Mgr. Josef Šlerka

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Štěpán MatějkaMgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav Jižní a Centrální Asie

PhDr. Zdeněk ŠtiplMgr. Petr Duda
Zdeňka EclerováMgr. Ing. Soňa Bendíková

mongolistika

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.Mgr. Jan Křivan 
Zdeňka Eclerová

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba, Ph.D. Mgr. et Bc. Adéla Špínová

Ústav pro archeologii

Bc. Kateřina Bromová

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.  Ing. Eva Valachová (rezervace)

Ústav pro klasickou archeologii

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Ústav románských studií

doc. Pavel Štichauer, Ph.D.Ing. Renáta Žežulková (rezervace)

Ústav řeckých a latinských studií

doc. Lucie Pultrová, Ph.D.Markéta Křížová

Ústav srovnávací jazykovědy

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.Mgr. Jan Bičovský

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Jiřina KovaříkováRNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.

Ústav translatologie

PhDr. Mgr. Tomáš Duběda, Ph.DKarla Hurníková

Ústav východoevropských studií

Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.