Studium

Kontaktní osoby pro obsahové problémy (lokální správci SIS)

Český egyptologický ústav

PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jana Mynářová, Ph.D.

Fonetický ústav

Mgr. Pavel Šturm

Jazykové centrum

Mgr. Šimon Dittrich

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Lucie Křižánková

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Bc. Veronika Kazimourová

Katedra divadelní vědy

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Katedra estetiky

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Sandra Vlainić

Katedra logiky

Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Jan Dobeš

Mgr. Martin Kindl

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Eva Kyselá

Katedra středoevropských studií

Mgr. Veronika Erdélyiová
romistika Mgr. Pavel Kubaník

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Věra Hrazdírová

Středisko ibero-amerických studií

Mgr. Markéta Křížová

Ústav anglického jazyka a didaktiky

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Mgr. Miroslava Horová

Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.

Ústav Blízkého východu a Afriky

Katarína Palčová, M.A.

Ústav bohemistických studií

PaedDr. Ilona Kořánová

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.

Ústav českých dějin

Mgr. Miroslav Michela. Ph.D. Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Ústav Dálného východu

Miroslava Jirková

Ústav etnologie

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

dánština, norština, švédština PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
nizozemština Mgr. Martina Vokáčová
němčina Mgr. Štěpán Zbytovský
finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

Ústav hospodářských a sociálních dějin

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

PhDr. Kryštof Drnek

Bc. Hana Sobotková

Ústav hudební vědy

Mgr.Vít Zdrálek

Mgr. Lenka Hlubinková

Ústav informačních studií a knihovnictví

PhDr. Radka Římanová

studia nových médií

Mgr. Josef Šlerka

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Štěpán Matějka

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav Jižní a Centrální Asie

PhDr. Zdeněk Štipl

Zdeňka Eclerová

Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.

indologie

Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.

mongolistika

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Zdeňka Eclerová

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba

Mgr. et Bc. Adéla Špínová

Ústav pro archeologii

Bc. Kateřina Bromová

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Ústav pro klasickou archeologii

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Ústav románských studií

francouzština

PhDr. Mgr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

španělština

PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

portugalština

PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.

italština

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

PhDr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Markéta Křížová

Ústav srovnávací jazykovědy

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

Mgr. Jan Bičovský

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Jiřina Kovaříková

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. 

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

Ústav východoevropských studií

Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.