Kontaktní osoby pro obsahové problémy (lokální správci SIS)

Český egyptologický ústav

doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

Fonetický ústav

Mgr. Veronika Erdélyiová

Jazykové centrum

Mgr. Šimon Dittrich

Katedra andragogiky a personálního řízení

Mgr. Veronika Kazimourová

Katedra Blízkého východu

Katarína Palčová, M.A.

Katedra divadelní vědy

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Jitka Podráská

Katedra estetiky

Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Katedra filmových studií

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Mgr. Sandra Vlainić

Katedra logiky

Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Mgr. Martina Lukášová

Katedra psychologie

Radka Hradcová

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Katedra pvh a archivního studia

Mgr. Nikola Poláková

Katedra sinologie

Miroslava Jirková

Katedra sociální práce

Dana Myšková

Katedra sociologie

Mgr. Petra Poncarová

Katedra středoevropských studií

Jiří Januška, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Věra Hrazdírová

Středisko ibero-amerických studií

Jana Heroutová

Ústav anglického jazyka a didaktiky

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Ústav anglofonních literatur a kultur

Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.

Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.
Monika Černá

Ústav asijských studií

PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.

Mgr. Jolana Blažíčková

Ústav bohemistických studií

Mgr. Antoni Ludwicki

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Mgr. Ivan Kafka

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky

Mgr. Ivan Kafka

Ústav českého národního korpusu

Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Ing. Lucie Nováková

Ústav českých dějin

PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.

Ústav etnologie

doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky

filozofie

Mgr. Eva Mokrejšová

religionistika

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Ústav germánských studií

dánština, norština, švédština PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
nizozemština Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
němčina Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
finština Mgr. Lenka Fárová, Ph.D

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Jana Heroutová

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

PhDr. Ing. Mgr. Martin Pola

Ústav hudební vědy

Mgr. Kateřina Pincová, DiS.

Ústav informačních studií a knihovnictví

Bc. Klára Foglarová

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Ústav obecné lingvistiky

Mgr. Kateřina Bělehrádková

Mgr. Michal Láznička

Ústav politologie

Mgr. Jan Bíba, Ph.D.

Mgr. Martin Štefek, Ph.D.

Ústav pro archeologii

Ing. Renata Šmidtová

doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Ústav pro dějiny umění

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Ústav pro klasickou archeologii

Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.

Ústav románských studií

francouzština

doc. PhDr. Mgr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

španělština

prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.

portugalština

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.

italština

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

Eva Zezulková

PhDr. Jan Souček, CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

Mgr. Jan Bičovský

Ústav světových dějin

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. 

Ústav translatologie

Mgr. Lukáš Klimeš

PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

Ústav východoevropských studií

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.