Studium

Harmonogram akademického roku 2018/2019 vzhledem k SIS

ZIMNÍ SEMESTR

 • Elektronický zápis předmětů do SIS v zimním semestru (případný zápis studentů do rozvrhových lístků tajemníky a vyučujícími, úpravy v zápise paralelek atd.)
  • od 21. 9. 2018 (10.00 hod.) do 21. 10. 2017 (18.00 hod.)
  • od 24. 9. 2018 (12.00 hod.) do 21. 10. 2017 (18.00 hod.) pro studenty jiných fakult UK
 • Elektronický zápis povinností PGS studia do SIS v zimním semestru
  • od 21. 9. 2018 (10.00 hod.) do 21. 10. 2018 (18.00 hod.)
 • Výuka v zimním semestru
  • od 1. 10. 2018 do 11. 1. 2019
 • Doplňující zápis předmětu zkouška z jazyka pro studenty FF
  • od x. x. xxxx  (xx.xx hod.) do x. x. xxxx (xx.xx hod.)
 • Vánoční prázdniny
  • od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019
 • Zkouškové období
  • od 14. 1. 2019 do 15. 2. 2019
 • Zakládání předmětů a aktualizace databáze předmětů pro ZS 2018/2019
  • do xx. x. xxxx
 • Vyplňování rozvrhových lístků v SIS na ústavech a katedrách, předběžné rozvrhování do učeben, požadavky na rozvrh pro ZS 2018/2019
  • od x. x. xxxx do xx. x. xxxx
 • Potvrzení předběžného rozvrhování do učeben na studijním oddělení a případné další změny a rezervace místností pro ZS 2018/2019
  • průběžně do xx. x. xxxx
  • xx. x. xxxx publikování rozvrhů v SIS

LETNÍ SEMESTR

 • Elektronický zápis předmětů do SIS v letním semestru (případný zápis studentů do rozvrhových lístků tajemníky a vyučujícími, úpravy v zápise paralelek atd.)
  • od 9. 2. 2019 (10.00 hod.) do 8. 3. 2019 (18.00 hod.)
  • od 11. 2. 2019  (10.00 hod.) do 8. 3. 2018 (18.00 hod.) pro studenty jiných fakult UK
 • Elektronický zápis povinností PGS studia do SIS v letním semestru
  • od 9. 2. 2019 (10.00 hod.) do 8. 3. 2019 (18.00 hod.)
 • Výuka v letním semestru
  • od 18. 2. 2019 do 24. 5. 2019
 • Doplňující zápis předmětu zkouška z jazyka pro studenty FF
  • od x. x. xxxx  (xx.xx hod.) do x. x. xxxx (xx.xx hod.)
 • Zkouškové období
  • od 27. 5. 2019 do 30. 6. 2019
 • Letní prázdniny
  • od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019
 • Zkouškové období
  • od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019
 • Zakládání předmětů a aktualizace databáze předmětů pro LS 2017/2018
  • do xx. xx. xxxxx
 • Vyplňování rozvrhových lístků v SIS na ústavech a katedrách, předběžné rozvrhování do učeben, požadavky na rozvrh pro LS 2017/2018
  • od xx. xx. xxxx do xx. x. xxxx
 • Potvrzení předběžného rozvrhování do učeben na studijním oddělení a případné další změny a rezervace místností pro LS 2017/2018
  • průběžně do xx. x. xxxx
  • xx. x. xxxx publikování rozvrhů v SIS
 • Elektronické přihlašování ke zkouškám průběžně během celého akademického roku, podle zadání termínu v SIS vyučujícím nebo základní součástí 
 • Vyplňování výsledků v SIS průběžně, během celého akademického roku (od 17. 10. 2018)
 • Zadání bakalářských a diplomových prací na základní součásti průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby
 • Odevzdání závěrečných prací určuje základní součást (katedra/ústav), pokud nestanoví vlastní termín, tak měsíc před začátkem období, v němž se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. 
 • Konec akademického roku 30. 9. 2019