Kód předmětu

STRUKTURA KÓDU OBOROVÉHO PŘEDMĚTU

 • pozice 1 A – kód všech předmětů FF UK
 • pozice 2-3 = písmenný kód oboru, vycházející většinou ze zkratky oboru
 • pozice 4 = číselný kód kombinující druh studijního programu a jedno/dvouoborovost studia nebo písmeno „V“ v případě volitelných/výběrových předmětů. Kódy předmětů určených pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus jsou na této pozici označeny písmenem „E„.
  • 1 bc. jednoobor
  • 2 bc. dvouobor
  • 3 mgr. jednoobor
  • 4 mgr. dvouobor
  • 5 nav. jednoobor
  • 6 nav. dvouobor
 • pozice 5-9 = číselný kód předmětu (zleva doplněný nulami)

STRUKTURA KÓDU PŘEDMĚTU SPOLEČNÉHO ZÁKLADU

 • pozice 1 A – kód všech předmětů FF UK
 • pozice 2-3 = kód SZ (společný základ)
 • pozice 4, 5 = FS (filozofie), AJ, FJ, NJ, RJ, SJ (jazyky), TV (tělocvik)
 • pozice 6-9 = číselný kód předmětu (zleva doplněný nulami)

DALŠÍ ZNAKY VE STRUKTUŘE KÓDU PŘEDMĚTU

 • znaky „ASZK“ v začátku kódu předmětu – značí předměty státních závěrečných zkoušek;
 • znaky „AX“ na prvních dvou pozicích kódu – značí předmět doktorského studia;
 • znaky „A#“ na prvních dvou pozicích kódu – značí, že senejedná o samostatný předmět, ale o skupinu několika předmětů;
 • znaky „AVIR“ v začátku kódu – značí, že jde o virtuální předmět řešící nějaký nesoulad mezi specifiky oborů a hromadným nastavením SIS;
 • znaky „ASZSO“ v začátku kódu – značí některý z uznávacích kódů studijního oddělení;
 • znaky „AZO“ v začátku kódu předmětu – značí kurzy pro přijíždějící stážisty;