Elektronický zápis povinností doktorského studia

JAK MÁM POSTUPOVAT PŘI ZÁPISU SVÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ, SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU A ROČNÍM HODNOCENÍ PLNĚNÍ ISP?
KDO ZAPISUJE VÝSLEDKY POVINNOSTÍ DOKTORSKÉHO STUDIA DO SIS?