Studium

Přehled výsledků obecných a oborových otázek ve studentském hodnocení z let 2012-2016

Na této stránce shrnujeme po čtyřech letech fungování fakultní aplikace studentského hodnocení výsledky odpovědí k otázkám na fakultní zázemí. Většinou zjišťujeme tyto informace formou obecných, někdy oborových otázek, které primárně pojímáme jako neveřejné; se sděleními z těchto hodnocení pracujeme takto interně i proto, že se netýkají výuky a že odpovědí bývá většinou jen několik set a nemohou tak zaručit odpovídající obraz situace. Studentskými sděleními se ovšem v rámci fakulty důsledně zabýváme.

Výsledky hodnocení, zahrnující plné znění slovních komentářů k obecným otázkám, dostává vždy po skončení hodnocení v přehledném excelovém importu vedení fakulty a příslušné části pak rovněž vedení příslušných součástí (pracovišť děkanátu či v některých případech kateder a ústavů), jichž se zkoumaná oblast týká; v jejich gesci je vždy zacházení s těmito výsledky – samozřejmě, že toto může být ovlivněno názorem vedení fakulty.

V tabulkách níže uvádíme plné znění otázek, číselný počet odpovědí (červeně zvýrazňujeme nejvyšší počet odpovědí na tento typ otázek v daném semestru) a jejich stručné analytické shrnutí – jakkoliv v jisté nutné zkratce. 

Pokud vás zajímají statistiky ze studentských hodnocení výuky v posledních čtyřech letech, doporučujeme tuto novou stránku.