Studium

Rada projektu

KONTAKT

Eva Fouani
koordinátorka Dětského koutku FF UK
tel.: 774 140 391
Mail: koutek.ff@ff.cuni.cz

Obsah dokumentu

Rada projektu
Složení rady
Informace o jednání rady
Statut rady projektu


UPOZORNĚNÍ: Realizace projektu skončila dne 31. 8. 2012. Po tomto datu již nemůže být poskytnuta projektová podpora. Dětský koutek na hlavní budově FF UK a svépomocné hlídání, jakož i přebalovací koutek ve Šporkově paláci a další zlepšení jsou nadále k dispozici. Informace k provozu koutku a svépomocnému hlídání naleznete na adrese http://koutek.ff.cuni.cz.

Úkolem rady projektu je dohlížet na kvalitní realizaci jednotlivých aktivit. Jde především o průběžné dolaďování potřeb rodičů a aktivit projektu. Rada také vybírá rodiče, jimž bude zapůjčen notebook pro práci doma nebo jim bude uhrazen vzdělávací kurz, schvaluje připravené materiály a hodnotící zprávy atd. Rada je složena ze zástupců rodičů a vedení fakulty a dále z členů realizačního týmu. Radu řídí manažer projektu. Pravidla jednání rady projektu upravje statut (viz níže).

Složení rady

Zástupce fakulty

Filip Malý

Koordinátorka projektu

Zlata Nováková

Tvůrkyně svépomocného modelu

dr. Hana Pazlarová

Katedra sociální práce UK FF

Statut rady projektu

Statut rady projektu, změna 1.12.2010, změna 11.2.2011, změna 21.2.2011, změna 29.6.2012.

.

Evropský sociální fond / Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Všechny uvedené aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů-akademiků“ financovaného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou pod číslem CZ.2.17/2.1.00/32120.