Studium

Podcasty na FF UK

Balast

Oficiální studentský podcast FF UK popularizující poznatky ve společenskovědních, humanitních a uměnovědných oborech.

Steppin‘ into Asia

Podcast doktorandů Ústavu asijských studií FF a členů spolku Orientalistický expres zaměřený na Asii.