Studium

Stipendium za vynikající studijní výsledky

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY

Studenti, kteří mají nárok na stipendium za své studijní výsledky v roce 2017/2018, obdrželi rozhodnutí o přidělení stipendia prostřednictvím SIS. Vzhledem k GDPR jejich seznam letos fakulta nezveřejňuje.

  • Stipendium se přiznává zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia, tedy ročníku. Jeho výši vyhlásí děkan/ka po projednání fakultním akademickým senátem (v posledních letech šlo o cca 10.000,- Kč na studenta)  v rámci opatření děkana. 
  • Pro stipendium jsou důležité studijní výsledky z předchozího akademického roku, které jsou zaneseny v SIS k 31.10., a také další proměnné ze zmíněného vzorce: nerozhoduje tedy pouze studijní průměr, ani počet vykonaných atestací, ale toto vše v kombinaci s dalšími faktory, jako je průměr známek všech studentů studovaného oboru a rovněž výsledky ostatních studentů v témž ročníku napříč všemi obory.
  • Studentům je stipendium vypláceno na účet uvedený v SIS.