Studium

Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium

STIPENDIUM NA PODPORU UBYTOVÁNÍ

  • Přiznáváno všem studentům, u nichž nenastala překážka pro poskytnutí, tj. jestliže není zapsán ke studi ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce nebo předchozí studia ve studijních programech více než dvakrát ukončil jinak než řádně anebo skutečná doba studia v některém ze souběžně studovaných studijních programů přesáhla standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok. Je vypláceno prostřednictvím Rektorátu UK.
  • Další informace na webu UK

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM