Doktorandské stipendium

KONTAKT

ODDĚLENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA A AKADEMICKÝCH KVALIFIKACÍ

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnosti 3 – 4

  • Přiznáváno studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia dle Stipendijního řádu UK. Odkaz na aktuální stipendijní řád zde.
  • Jeho výši stanovuje děkan/ka po projednání na akademickém senátu fakulty.
  • Další informace o stipendiu na webu UK