Studium

Distanční zápis

Informace k distančnímu zápisu do 1. ročníku

 • Nemůžete-li se do studia zapsat ve stanovených termínech osobně na fakultě, můžete rovněž zvolit distanční formu zápisu.
 • Předtím než můžete podat žádost o distanční zápis, musíte mít povoleno posílání kladného rozhodnutí elektronicky. (Povolení se mohlo udělit v přihlášce). V případě, že chcete dodatečně povolit zasílání, stačí napsat na prijimacky@ff.cuni.cz a zažádat o změnu.
 • K distančnímu zápisu je možné přistoupit nejdříve poté, kdy splníte zbývající podmínku přijetí: doložíte, že jste získali požadovaný stupeň předchozího vzdělání, a to nejpozději do 5.10.2020.
 • Manuál v českém i anglickém jazyce naleznete níže

Možnosti doložení vzdělání v případě distančního zápisu

 1. Pošlete nám poštou úředně ověřenou kopii diplomu nebo maturitního vysvědčení, případně originál potvrzení o absolvování školy poštou na adresu fakulty: Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, Univerzita Karlova, Filozofická fakultanám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 
 2. Pokud jste absolvovali zahraniční školu, je třeba zažádat o uznání zahraničního vzdělání. Podrobnosti o tomto postupu naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/nostrifikace/ 
 3. Pokud jste na FF či jiné fakultě UK již studovali, a ještě nemáte diplom, napište své budoucí studijní referentce, a my si vaše vzdělání ověříme v SIS sami. Uveďte prosím vaše jméno, studijní obor a rok absolvování studia.

Splnění podmínky přijetí

 • To, že vaše předchozí vzdělání bylo kladně posouzeno, zjistíte v detailu Vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ.  
 • Výsledek „přijat/a“ znamená, že jste splnili všechny podmínky přijetí a můžete přistoupit k dalšímu kroku, kterým je samotný zápis do studia.

Provedení distančního zápisu

 • V Průběhu PŘ ve své webové přihlášce si podejte elektronickou žádost (Průběh PŘ – Žádosti). Zvolte její typ – jedná se o žádost o distanční formu zápisu, napište stručné odůvodnění a stáhněte si zápisový list. Zápisový list poté vytiskněte, podepište, vložte jeho scan nebo fotografii jako přílohu k této žádosti a žádost odešlete. K dispozici je návodný manuál k distančnímu zápisu.
 • Aktivaci vašeho studia provede fakulta během následujícího pracovního dne, pokud splňujete všechny podmínky přijetí. Pokud podáte žádost o distanční zápis předtím, než nám doložíte předchozí vzdělání, aktivaci vašeho studia provede fakulta poté, co ověří předchozí vzdělání. 
 • To, že studium je již aktivní, poznáte tak, že žádost o distanční zápis v elektronické přihlášce je schválená. 

Získání přístupu do Studijního informačního systému (SIS) 

 • O přístupové údaje prosím žádejte, ať osobně, či elektronicky, až poté, co vám aktivujeme studium. 
 • Prezenčně to lze ve výdejním centru Univerzity Karlovy, kde vám vystaví rovnou studentskou kartu spolu s přístupovými údaji do SIS. 
 • Nebo zvolíte-li distanční způsob, zažádejte o přístupové údaje v tzv. Veřejné poradně Studijního informačního systému (téma: Distanční zápis – získání přístupových údajů). Vygenerování přístupových údajů může v tomto případě trvat několik pracovních dní.   

Manuál distančního zápisu
Instructions for distance registration

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 16:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska