Praktické

IMG_7687

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

STUDENTSKÉ PRŮKAZY IT A POČÍTAČOVÁ SÍŤ
KNIHOVNA FF UK DĚTSKÝ KOUTEK
KOLEJE INFORMACE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
MENZY INFORMACE PRO STUDENTY ZE ZEMÍ EU A MIMO EU
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY NABÍDKA SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ KOMPETENCÍ VYUŽITELNÝCH PŘI STUDIU
UČITELSTVÍ PRO SŠ

CENY A OCENĚNÍ

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova a vnější instituce a nadace během akademického roku vyhlašují řadu cen a soutěží, kterých se mohou vedle akademických pracovníků účastnit také studenti.

Ceny FF UK

FF UK každoročně vyhlašuje Cenu Jana Palacha, která je v současnosti jedinou celofakultní studentskou cenou. Ústav románských studií dále pořádá pro své studenty Cenu Kateřiny Krausové, Katedra psychologie Cenu prof. Zdeňka Matějčka a Ústav českého jazyka a didaktiky s Ústavem anglofonních literatur a kultur Mathesiovu cenu. Podrobnosti o jednotlivých fakultních cenách naleznete zde.

Ceny UK

Mezi nejvýznamnější ceny, které Univerzita Karlova každoročně vyhlašuje, patří zejména Bolzanova cena, která je určena studentům všech tří akademických stupňů za vynikající závěrečné práce, které byly publikovány či obhájeny v právě končícím akademickém roce. Dalšími oceněními na UK jsou dvě ceny rektora UK (Mimořádná cena rektora a Cena rektora pro nejlepší absolventy UK), Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin či Cena Miroslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy. Podrobnosti o cenách naleznete zde.

Ceny mimo UK

Vnější instituce (nadace, fondy, spolky aj.) poskytují pro studenty i pracovníky FF UK řadu dalších možností, jak získat ocenění za své úspěchy. Vyhledávání externích cen je velmi individuální záležitostí (zejména v návaznosti na obor či typ výstupu), proto není možné sestavit úplný seznam externích cen. Do velké míry je pak vyhledávání nových možností (jakých cen se zúčastnit) na samotných studentech či katedrách a ústavech. Oddělení vědy FF UK sestavilo tabulku externích cen, které jsou rozděleny podle jednotlivých kateder a ústavů FF UK. Tato tabulka bude průběžně doplňována. Kromě českých externích cen existuje i řada mezinárodních ocenění, vzhledem k velkému počtu vyhlášených mezinárodních soutěží však FF UK není schopna zajistit jejich přehled či administraci.

 

Kontakt: Oddělení vědy, Mgr. Ivana Bartošová, + 420 221 619 332, ivana.bartosova@ff.cuni.cz

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY: