Studium

Úvod doktorské studium

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 3 a 4

 

OD ZÁPISU PO PROMOCI KROK ZA KROKEM ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU, IMATRIKULACE, STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM, INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN, STUDIJNÍ POVINNOSTI, PŘERUŠENÍ – ZANECHÁNÍ – ZMĚNA FORMY STUDIA, STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA, DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA, PROMOCE

PŘEDPISY – VÝPISY – ŽÁDOSTI – FORMULÁŘE STUDIJNÍ PŘEDPISY, PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI, VÝPISY (TRANSCRIPT OF RECORDS), POTVRZENÍ O STUDIU, FORMULÁŘE, ÚŘEDNÍ DESKA

FINANCE A DOKTORSKÉ STUDIUM STIPENDIA A JEJICH DRUHY, GRANTY, PROGRAMY NA PODPORU ZAHRANIČNÍ MOBILITY, POPLATKY SPOJENÉ S DOKTORSKÝM STUDIEM, STUDENTSKÁ OCENĚNÍ

STUDIUM V ZAHRANIČÍ MEZINÁRODNÍ DOHODY, MEZIFAKULTNÍ A MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY, DALŠÍ PROGRAMY, ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ

PRAKTICKÉ KNIHOVNY, PRŮKAZY, KOLEJE, MENZY, POČÍTAČOVÁ SÍŤ, UČITELSTVÍ PRO SŠ, OCENĚNÍ, DĚTSKÝ KOUTEK AJ.
INTERNATIONAL STUDENT BASIC INFORMATION, RULES OF STUDY AND FORMS, NOSTRIFICATION, APPLICATION AND ADMISSION, ENROLMENT, ACADEMIC CALENDAR, ACCOMODATION, MEDICAL CARE AND HEALT INSURANCE, ERASMUS MUNDUS, COTUTELLE, DISSERTATION, ETC.

REFORMA DOKTORSKÉHO STUDIA