Studium

Zkouška z cizího jazyka

Kompletní informace o jazykové přípravě a zkoušce z cizího jazyka naleznete na stránkách Jazykového centra FF UK.

Informace o uznávání jazykových zkoušek:

Žádost o uznání jazykové zkoušky:

Formulář žádosti

Žádost musí obsahovat (použijte výše uvedený univerzální formulář):

  • jméno a příjmení,
  • současný/é studovaný/é obor/y,
  • dříve studovaný obor,
  • vysoká škola a fakulta, kde byl obor studován,
  • současný typ studia (bakalářský – magisterský – doktorský – jiný),
  • dřívější typ studia (bakalářský – magisterský – doktorský – jiný),
  • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce – CEFR),
  • konkrétní obsah a rozsah zkoušky (popis testovaných dovedností v písemné části zkoušky a náplň ústní části zkoušky, rozsah přečteného odborného textu),
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu je nutno přiložit, zkoušku lze uznat pouze v případě výsledku 1 či 2, příp. A až C,
  • ověřenou převodní tabulku, má-li hodnocení zkoušky formu písmen (A, B, C, …), aby bylo zřejmé, jakou hodnotu jednotlivá písmena mají.

Bez uvedených náležitostí nemůže Jazykové centrum FF UK žádost kvalifikovaně posoudit a případně doporučit ke kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska