Studium

Studentské ceny

Studentská ocenění

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova a vnější instituce a nadace během akademického roku vyhlašují řadu cen a soutěží, kterých se mohou vedle akademických pracovníků účastnit také studenti.

Ceny FF UK

FF UK každoročně vyhlašuje Cenu Jana Palacha, která je v současnosti jedinou celofakultní studentskou cenou. Ústav románských studií dále pořádá pro své studenty Cenu Kateřiny Krausové, Katedra psychologie Cenu prof. Zdeňka Matějčka a Ústav českého jazyka a didaktiky s Ústavem anglofonních literatur a kultur Mathesiovu cenu.

Podrobnosti o jednotlivých cenách Filozofické fakulty naleznete zde.

Ceny UK

Mezi nejvýznamnější ceny, které Univerzita Karlova každoročně vyhlašuje, patří zejména Bolzanova cena, která je určena studentům všech tří akademických stupňů za vynikající závěrečné práce, které byly publikovány či obhájeny v právě končícím akademickém roce. Dalšími oceněními na UK jsou dvě ceny rektora UK (Cena rektora pro nejlepší absolventy UK a Mimořádná cena rektora), Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin či Cena Miroslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy.

Podrobnosti o cenách Univerzity Karlovy naleznete Zde.

Ceny mimo UK

Vnější instituce (nadace, fondy, spolky aj.) poskytují pro studenty i pracovníky FF UK řadu dalších možností, jak získat ocenění za své úspěchy. Vyhledávání externích cen je velmi individuální záležitostí (zejména v návaznosti na obor či typ výstupu), proto není možné sestavit úplný seznam externích cen. Do velké míry je pak vyhledávání nových možností (jakých cen se zúčastnit) na samotných studentech či katedrách a ústavech.

Více informací o cenách udělovaných mimo Univerzitu Karlovu naleznete Zde.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Úřední hodiny

Mimo úřední hodiny pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska