Zápisy nově přijatých studentů

Informace pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍHO ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA (základní informace ke studiu v kostce).

Zápis do studia probíhá 19. a 20. září 2016.

Doktorandi přijatí ke studiu budou o organizaci zápisu informováni emailem.

Studenti, kteří se nebudou moci k zápisu ze závažných důvodů dostavit, si mohou domluvit individuální termín zápisu (vždy v úředních hodinách Oddělení vědy a po předchozí emailové či telefonické domluvě se studijní referentkou).

Zápis je možné provést také v zastoupení na základě plné moci zhotovené k tomuto účelu. Plná moc nemusí být právně ověřena. Je na ní ovšem nutné uvést účel zplnomocnění, tj. „zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK“. Formulář plné moci je ke stažení na webu FF UK.

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty: 

1. Platný občanský průkaz, cizinci pas.
2. Dvě průkazové fotografie (formát 3,5×4,5 cm).
3. Jeden z těchto dokumentů:
a) absolventi Mgr. studia na FF UK:

 • ověřenou kopii magisterského diplomu
  • Pokud budete promovat v říjnu a v prosinci 2016, zajistí si kopii diplomu Oddělení vědy samo.
 • Potvrzení o absolvování magisterského studia
  • Pokud jste absolvoval/a v květnu či červnu 2016 (a magisterský diplom ještě nebyl vydán), zajistí si Oddělení vědy tento dokument samo.
  • Pokud budete absolvovat v září 2016, zajistí si tento dokument Oddělení vědy samo, ale až poté, co Studijní oddělení zaeviduje výsledek poslední části státní zkoušky do SIS

b) absolventi Mgr. studia jinde než na FF UK:

 • ověřenou kopii magisterského diplomu
 • Potvrzení o absolvování magisterského studia (v případech, kdy diplom zatím nebyl vydán)
  • Ověřenou kopii magisterského diplomu bude třeba předložit dodatečně po jeho vydání, a to nejpozději do 31. prosince 2016.

4. Občané států mimo EU navíc doloží povolení k pobytu (vízum nebo dlouhodobý pobyt).
5. Absolventi studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci magisterského vzdělání, pokud to předpisy vyžadují (informace zde).

Bez předložení všech požadovaných dokladů nelze zápis provést.

Při zápisu studenti obdrží:

 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • Potvrzení o studiu (včetně anglické verze)
 • Výkaz o doktorském studiu na vysoké škole (index)
 • Kupón, stvrzující platnost Studentského průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě

Po zápisu studenti mohou:

 • vyzvednout si Studentský průkaz ve výdejních místech UK
 • aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému –  SIS (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)
Seznam dokumentů, s nimiž se student seznámí při nástupu do studia.