Studium

Hodnocení plnění individuálního studijního plánu

Odborné aktivity dříve evidované pod dílčími kódy AXPUB, AXSTA, AXGRA, AXKON… se od roku 2014 evidují pod souhrnným označením předmětu s kódem AX??OAK01 až 8. V rámci ročního hodnocení student popsaným postupem uvede komentář u tohoto předmětu, na základě čehož mu bude posouzeno a zapsáno splnění.

Oborové požadavky na rozsah odborných aktivit jsou dostupné na stránce http://plany.ff.cuni.cz

Kódy někdejších šesti povinností AXSPE0001 až 6 jsou nahrazeny třemi oborovými kódy s dvousemestrálním trváním a označením AX??KON01 až 3.

Otazníky v kódu jsou pro jednotlivé obory nahrazeny dvoupísmenným označením podle tabulky:

Obor Zajišťuje ústav Kód oboru Kód předmětu
Andragogika (XAND) 21-KANPR XAND nebude
Anglická a americká literatura (XANL) 21-UALK XANL AL
Anglický jazyk (XANJ) 21-UAJD XANJ AJ
České dějiny (XCDE) 21-UCD XCDE CD
Český jazyk (XCJ) 21-UCJTK XCJ CJ
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA) 21-UBVA XDAA DA
Dějiny antického starověku (XANT) 21-URLS XANT DS
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL) 21-UCLK XCL CL
Dějiny výtvarného umění (XVU) 21-UDU XVU DU
Didaktika dějepisu (XDDE) 21-UCD XDDE DD
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ) 21-UCJTK XDKJ DJ
Divadelní věda (XDV) 21-KDV XDV DV
Egyptologie (XEGY) 21-CEGU XEGY EG
Estetika (XEST) 21-KEST XEST ES
Etnologie (XETN) 21-UETN XETN ET
Film Studies (XFVE) 21-KFS XFVE FV
Filmová věda (XFV) 21-KFS XFV FV
Filozofie (XFIL) 21-UFAR XFIL FS
Fonetika (XFO) 21-FU XFO FO
Germánské jazyky a literatury (XGER) 21-UGS XGER GE
Historie/obecné dějiny (XODE) 21-USD XODE HS
Hudební věda (XHV) 21-UHV XHV HV
Iberoamerikanistika (XIBE) 21-SIAS XIBE IB
Informační věda (XINF) 21-UISK XINF IV
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA) 21-UJCA XJAA JA
Klasická archeologie (XARK) 21-UKAR XARK KA
Klasická filologie (XKLF) 21-URLS XKLF KF
Klinická psychologie (XPSK) 21-KPS XPSK KP
Kulturologie (XKUL) 21-UETN XKUL nebude
Latinská medievalistika a novolatinská studia (XLME) 21-URLS XLME LM
Logika (XLG) 21-KLOG XLG LO
Matematická lingvistika (XMLI) 21-UCNK XMLI ML
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD) 21-UHSD XMHD HD
Obecná a srovnávací literatura komparatistika (XKOM) 21-UCLK XKOM KM
Obecná lingvistika (XOBL) 21-ULING XOBL OL
Obecná psychologie (XPSO) 21-KPS XPSO OP
Pedagogika (XPED) 21-KPED XPED PD
Politologie (XPOL) 21-UPOL XPOL PO
Pomocné vědy historické (XPVH) 21-KPVHAS XPVH PV
Pravěká a středověká archeologie (XPRA) 21-UPRAV XPRA PA
Psychologie práce a organizace (XPSP) 21-KPS XPSP PP
Religionistika (XREL) 21-UFAR XREL RE
Románské jazyky (XROJ) 21-URS XROJ RJ
Románské literatury (XROL) 21-URS XROL RL
Slovanské filologie (XSLE) 21-KJBS XSLE SF
Slovanské literatury (XSLL) 21-UVES XSLL SL
Sociální psychologie (XPSS) 21-KPS XPSS SP
Sociologie (XSOC) 21-KSOC XSOC SG
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA) 21-UDV XTAA LA
Translatologie (XTRA) 21-UTRL XTRA TR