Studium

Písemné a elektronické žádosti

Vedle možnosti podat žádost písemně prostřednictvím univerzálního formuláře, je možné vybrané typy žádostí odeslat čistě elektronicky:

  • Žádost o účelové stipendium
  • Žádost o opakovaný zápis předmětu
  • Žádost o změnu tématu závěrečné práce
  • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
  • Žádost o přerušení studia (z důvodu rodičovství; ze zdravotních důvodů; ze sociálních důvodů; z jiných důvodů; prodloužení přerušení)

Aplikace pro elektronické žádosti těchto typů je přístupná na adrese http://zadosti.ff.cuni.cz.

Ovládání aplikace zachycuje grafický manuál.
(K žádostem je možné přidávat přílohy ve stanovených formátech.)

Přihlašovací údaje do aplikace jsou totožné s těmi, kterými se přihlašujete do SIS.

Na Oddělení vědy k podpisu se v případě využití nové aplikace dostavíte až poté, co bude žádost vyřízena, resp. posouzena a vyhodnocena.

Více podrobností najdete v Opatření děkana 3/2016.

V platnosti zůstává možnost podávat tyto žádosti i listinnou formou přes podatelnu.
Prosíme, abyste pro tutéž žádost nepoužívali oba způsoby podání najednou.
V plánu je do konce akademického roku 2015/2016 rozšířit typy elektronických žádostí – ideálně na všechny, které na fakultě existují.
Případné připomínky či problémy, na které v nové aplikaci narazíte, je možné sdělit na email: katerina.volna@ff.cuni.cz.