Studium

Písemné a elektronické žádosti

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Vedle možnosti podat žádost písemně prostřednictvím univerzálního formuláře, je možné vybrané typy žádostí odeslat čistě elektronicky:

  • Žádost o účelové stipendium
  • Žádost o změnu tématu závěrečné práce
  • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
  • Žádost o přerušení studia (z důvodu rodičovství; ze zdravotních důvodů; ze sociálních důvodů; z jiných důvodů; prodloužení přerušení)

Aplikace pro elektronické žádosti těchto typů je přístupná na adrese http://zadosti.ff.cuni.cz.

Ovládání aplikace zachycuje grafický manuál.
(K žádostem je možné přidávat přílohy ve stanovených formátech.)

Přihlašovací údaje do aplikace jsou totožné s těmi, kterými se přihlašujete do SIS.

Na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací k podpisu se v případě využití nové aplikace dostavíte až poté, co bude žádost vyřízena, resp. posouzena a vyhodnocena.

Více podrobností najdete v Opatření děkana 3/2016.

V platnosti zůstává možnost podávat tyto žádosti i listinnou formou přes podatelnu.
Prosíme, abyste pro tutéž žádost nepoužívali oba způsoby podání najednou.
V plánu je do konce akademického roku 2015/2016 rozšířit typy elektronických žádostí – ideálně na všechny, které na fakultě existují.
Případné připomínky či problémy, na které v nové aplikaci narazíte, je možné sdělit na email: katerina.volna@ff.cuni.cz.