Studium

Projekt Grundtvig 2012-2014

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

 

Doručovací adresa
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Co je dobrovolnický projekt Grundtvig?

 

Dobrovolnický projekt Grundtvig je příležitostí pro dobrovolníky ve věku 50+ navázat mezinárodní spolupráci, předávat si vzájemně své znalosti a zkušenosti, naučit se a rozvíjet nové dovednosti.

Aktivita projektu spočívá ve vzájemné výměně 2-6 dobrovolníků dvou dobrovolnických organizací z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být členem EU. Doba trvání projektu je 2 roky a během této doby každá organizace přijme a vyšle své dobrovolníky ve věku nad 50 let buď individuálně nebo ve skupinách. Délka pobytu je 3-8 týdnů.

Zapojeným dobrovolníkům dává program možnost zdokonalit své jazykové, odborné a sociální dovednosti, zvýšit si sebevědomí, získat nové zkušenosti, předat své zkušenosti ostatním a mnoho dalšího.

Program Grundtvig byl zahájen v roce 2000. Od roku 2007 je součástí Programu celoživotního vzdělávání. Program financuje řadu aktivit, zejména těch, které podporují vzdělávání dospělých, a to prostřednictvím výměn odborných zkušeností dospělých v zahraničí.

O poskytnutí grantu dobrovolnickým projektům rozhoduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Více informací naleznete na webových stránkách www.naep.cz.

Specifické cíle programu Grundtvig

– zvýšení počtu osob v oblasti vzdělávání dospělých na 25 000 v roce 2013. Zlepšit kvalitu jejich zkušeností, ať už doma nebo v zahraničí

– zlepšovat podmínky pro mobilitu tak, aby se alespoň 7 000 dospělých ročně do roku 2013 mohlo vzdělávat v zahraničí.

– zlepšit kvalitu a intenzitu spolupráce mezi organizací zabyvající se vzděláváním dospělých

– rozvíjet inovativní vzdělávání dospělých

 

Dobrovolnický projekt GAIN

Naše Univerzita 3. věku na FF UK se účastní dvouletého dobrovolnického projektu Grundtvig. Naším partnerem je Univerzita 3. věku ze Žilinské univerzity v Žilině.

Název našeho projektu je GAIN, zkratka aGAin connected volunteerINg (opět spojení – dobrovolnictvím)

Cílem našeho projektu je:

– naučit posluchače U3V hledat možnosti dobrovolnické práce

– motivovat je k dobrovolnictví

– zjistit možnosti zapojení dobrovolnictví na univerzitách

Celkem 6 vybraných dobrovolníků se zúčastní výměnného 3-týdenního pobytu v Žilině, kde je bude hostit Žilinská Univerzita. Na oplátku i my přijmeme v předem stanovených termínech 6 dobrovolníků zde v Praze.

Našich 6 dobrovolníků je před výjezdem intenzivně připravováno, učí se pracovat s počítačem, připravují prezentace na rozličná témata, která budou v Žilině přednášet.

Součástí projektu bude i výzkum, který samotní dobrovolníci zrealizují jak v Žilině tak v Praze.

Mentorem a realizátorem za naší U3V je pí PhDr. Eva Drlíková, CSc., garantka Univerzity 3. věku na FF UK.

Dobrovolníci založili webové stránky projektu, blog, na kterém budou informovat o svých aktivitách po celé dva roky. Blog je dostupný na této adrese:

http://grundtvig-u3v.webnode.cz/