Nabídka vzdělávacích programů

Kontakt

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

 

 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

(rigorózní řízení)

hl. budova, 1.p, místnost 126

Rozdělení vzdělávacích programů podle zaměření: programy na výkon povolání, zájmové a jejich podskupinou jsou programy přípravné.

 

  • Programy na výkon povolání jsou určené pro odbornou veřejnost k doplnění, rozšíření, specializaci či aktualizaci předchozího odborného vzdělání. Mohou vést k získání další aprobace při pedagogickém vzdělání, prohlubují a rozšiřují profesní kompetence, doplňují kvalifikační požadavky konkrétních profesí, připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti. Profesní programy zahrnují také Další vzdělávání pedagogických pracovníkůrekvalifikační studium.

 

  • Zájmové programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro zájemce z řad široké veřejnosti a pro různé cílové skupiny. Mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Jejich cílem je uspokojení osobních zájmů, rozšíření vědomostního obzoru a s tím související rozvoj osobnosti a celkové zlepšení kvality života.

 

  • Přípravné programy  k přijímacímu řízení na FF UK.