Studium

Zápis do akademického roku 2020/2021

ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STUDIA

Informace k zápisu do vyšších ročníků studia pro akademický rok 2020/2021 naleznete zde.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA

INFORMACE PRO PŘIJATÉ K SIS A IT

Vzhledem k aktuálně platným opatřením v souvislosti s koronavirem platí povinnost dostavit se k zápisu v roušce (zápis je vnitřní hromadnou akcí, na níž je přítomno více než 100 účastníků). Z praktických důvodů vás též prosíme, abyste si nezapomněli přinést vlastní psací potřeby.

Zápisy probíhají v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) většinou v místnosti P131, což je velká aula. Počítejte, prosím, nejméně s hodinovým trváním zápisu, dostavte se včas na jeho začátek – a nezapomeňte přinést žádný z níže uvedených dokumentů.

Zápisy probíhají 1., 2., 8., 21. a 30. září 2020

 • Samostatný zápis je pro studenty nastupující ke studiu programů Jazyky a komunikace neslyšících a Čeština v komunikaci neslyšících (středa 2. září 2020 v 16:00 v místnosti P18).
 • Společně se zapisují studenti nastupující do kombinovaného bakalářského a navazujícího magisterského studia (pondělí 21. září 2020 ve 14:00, aula P131).
 • Studenti nastupující do bakalářského studia v prezenční formě mají zápisy v úterý 1. září 2020 a ve středu 2. září 2020, rozděleni do skupin podle abecedy, aula P131 (viz rozpis v tabulce níže).
 • Studenti nastupující do navazujícího magisterského studia v prezenční formě mají zápisy v úterý 8. září 2020 rozděleni do skupin podle abecedy, aula P131 (viz rozpis v tabulce níže).
 • Studenti nastupující do navazujícího magisterského studia v prezenční formě, kteří dělali BZK v září, mají zápisy v pondělí 21. září 2020 rozděleni do skupin podle abecedy, aula P131 (viz rozpis v tabulce níže).
 • Náhradní termín zápisu do bakalářského a navazujícího magisterského studia je stanoven na středu 30. září 2020 v 9:00, aula P131.

 

Úterý 1. září 2020
ČAS ZAČÁTEK PŘÍJMENÍ STUDIUM A MÍSTNOST
9:00 A – F prezenční BAKALÁŘI, aula P131
11:30 G – J prezenční BAKALÁŘI, aula P131
14:00 K – L prezenční BAKALÁŘI, aula P131
Středa 2. září 2020
9:00 M – P  prezenční BAKALÁŘI, aula P131
11:30 R – Š prezenční BAKALÁŘI, aula P131
14:00 T – Ž prezenční BAKALÁŘI, aula P131
16:00 programy Jazyky a komunikace neslyšících a Čeština v komunikaci neslyšících Bc. JKN a NMgr. CNES, místnost P18
Úterý 8. září 2020
9:00 A – L prezenční NAVAZUJÍCÍ MAGISTŘI, aula P131
11:30 M – Ž prezenční NAVAZUJÍCÍ MAGISTŘI, aula P131
Pondělí 21. září 2020
9:00 A – L prezenční NAVAZUJÍCÍ MAGISTŘI, kteří dělali BZK v září, aula P131
11:30 M – Ž prezenční NAVAZUJÍCÍ MAGISTŘI, kteří dělali BZK v září, aula P131
14:00 kombinované studium Bc. i NMgr. kombinované studium, aula P131
Středa 30. září 2020
9:00 náhradní termín zápisu BAKALÁŘI i NAVAZUJÍCÍ MAGISTŘI, náhradní zápis, aula P131

 

Budoucí studenty sdruženého studia upozorňujeme na nutnost zvolit si při zápisu do studia, který z jejich studijních programů má být hlavní (maior) a který přidružený (minor). Stejně tak studenti, jejichž program obsahuje specializaci, si tuto svou specializaci volí při zápisu. Více informací zde.

Pokud se nemůžete k zápisu osobně dostavit, doporučujeme využít možnosti zápisu v zastoupení – pro toho, kdo nastupujícího studenta u zápisu takto zastupuje, je nutné mít s sebou k níže uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf) – tato plná moc nemusí být právně ověřená.

Zápisy do studia zajišťuje Studijní oddělení FF UK, kontakty na referentky denního studia najdete zde.

Přijatí zahraniční uchazeči mohou využít Režim student (tj. koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů) a získat tak větší šanci na získání termínu na ambasádě za účelem vízového procesu. Pro další informace kontaktujte referentku Kláru Kordíkovou.

Informace pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud máte zájem být evidován jako student se speciálními vzdělávacími potřebami (bez ohledu na to, zda jste měl/a, či neměl/a z důvodu spec. vzdělávacích potřeb modifikovány podmínky přijímacího řízení), je potřeba:

 • Projít tzv. funkční diagnostikou,
 • Podepsat informovaný souhlas se svým zařazením mezi studenty UK se spec. vzdělávacími potřebami,
 • Odevzdat kopii dokladu o Vašem zdravotním stavu (více zde).

Obraťte se prosím proto co nejdříve po přijetí ke studiu na dr. Davida Čápa, kontaktní osobu pro studentky se speciálními potřebami, nebo dr. Andreu Hudákovou (která se zabývá záležitostmi neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů).

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

U zápisu do studia je nutné předložit následující: 

 1. Platný občanský průkaz, u cizince platný pas.
 2. 1 průkazová fotografie (formátu na pas či občanský průkaz).
 3. Ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání 
  • pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání – informace o nostrifikaci platné pouze pro přijímací řízení v aktuálním akademickém roce na UK najdete zde (česky)zde (anglicky);
  • pro navazující magisterské studium ověřenou kopii bakalářského diplomu v případě, že neabsolvovali toto studium na FF UK (absolventy Bc. studia na FF UK vidí referentky při zápisu v SIS), absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu – informace o nostrifikaci platné pouze pro přijímací řízení v aktuálním akademickém roce na UK najdete zde (česky)zde (anglicky).
  • u zápisu po předání potřebných materiálů obdrží nastupující student Rozhodnutí o přijetí ke studiu; to nemůže být studentovi vydáno dříve, než od něj fakulta obdrží všechny náležitosti. K povinnosti předložit nostrifikaci zahraničního vzdělání upozorňujeme, že je velmi žádoucí nenechávat její získání na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést.
 4. Číslo bankovního účtu v české bance, včetně kódu banky (student/ka jej pro fakultu musí vyplnit do jednoho z dokumentů, které obdrží u zápisu).
 5. Všichni cizinci a občané ze Slovenska narození po 1. 1. 1993 předloží navíc doklad o podání žádosti o přidělení rodného čísla – více zde. Všichni občané států mimo EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, musí také doložit povolení k pobytu. Zahraniční studenti mohou k řešení záležitostí týkajících se pobytu v ČR využít studentské pracoviště MV.
 6. Pro nastupující studenty/studentky, kteří využívají možnost zápisu do studia v zastoupení, platí, že ten, kdo nastupujícího studenta u zápisu zastupuje, u sebe musí mít k výše uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf) – tato plná moc nemusí být právně ověřená.
 7. U zápisu budete dále podepisovat  Poučení o bezpečnosti a požární ochraně (English version of Instructions relating to safety and fire protection here.) a  imatrikulační slib (English version of matriculation oath here.)

Upozorňujeme, že bez předložení či odevzdání výše uvedených náležitostí nelze zápis do studia provést.