Studium

Zápis do akademického roku 2019/2020

ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STUDIA

Zápis do akademického roku 2019/2020 se pro studenty fakulty řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK, konkrétně článkem článkem 15. (Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků řešíme níže, v sekci „ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA“.)

Do vyšších ročníků studia se studenti zapisují elektronicky, poté, co dosáhnou kreditové hranice umožňující postup do dalšího ročníku – soupis minimálních kreditových hranic je v článku č. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK. Názorný návod pro provedení zápisu najdete v manuálu na manualy.ff.cuni.czZápis do dalšího ročníku, respektive elektronické podání žádosti o postup do dalšího ročníku, v souladu s harmonogramem akademického roku 2018/2019 je nutné provést do 13. září 2019. Pokud student chce, aby mu byly mezi kredity započítány i ty za uznané předměty, musí žádost o uznání předmětů odevzdat nejpozději 31. srpna 2019.

Studenti, kteří měli studium přerušeno, se před koncem přerušení dostaví k  opětovnému zápisu do studia ke své studijní referentce v úředních hodinách.

Studenti, kteří mají přidělený individuální studijní plán, se nejpozději do 13. září 2019 dostaví k zápisu do dalšího ročníku ke své studijní referentce v úředních hodinách.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA

INFORMACE PRO PŘIJATÉ K SIS A IT

TERMÍNY ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ – JIŽ V ČERVNU 2019

Středa 26. 6. 2019 – místnosti 200, 300
9:00 prezenční bakaláři podle abecedy A – H
11:30 prezenční bakaláři podle abecedy CH – L
14:00 prezenční bakaláři podle abecedy M – P
Čtvrtek 27. 6. 2019 – místnosti 200, 300 
10:00 prezenční bakaláři podle abecedy Q – U
12:30 prezenční bakaláři podle abecedy V – Ž
15:00

obor CNES bakaláři + navazující, s tlumočníkem

+ kombinovaní bakaláři + kombinovaní navazující, kteří už mají BZK 

Pátek 28. 6. 2019 – místnosti 200, 300 
9:00 A – M podle abecedy prezenční navazující, kteří už mají BZK
11:30 N – Ž podle abecedy prezenční navazující, kteří už mají BZK
Pondělí 23.9.2019 – místnost 200
11:00

A – M podle abecedy prezenční navazující, kteří dělají BZK v září

kombinovaní navazující, kteří dělají BZK v září

13:30 N – Ž podle abecedy prezenční navazující, kteří dělají BZK v září
Čtvrtek 27.9.2019 – místnost 200, 300

10:00

14:00

termín pro zářijové dodatečné přijímací řízení 

(+ výjimečný náhradní termín pro ostatní přijaté do 1. ročníku)

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

U zápisu do studia je nutné předložit následující: 

  1. Platný občanský průkaz, u cizince platný pas.
  2. 1 průkazová fotografie (formátu na pas či občanský průkaz).
  3. Ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání 
    • (pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání – výjimky nostrifikací zde;
    • pro navazující magisterské studium ověřenou kopii bakalářského diplomu v případě, že neabsolvovali toto studium na FF UK (absolventy Bc. studia na FF UK vidí referentky při zápisu v SIS), absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu – výjimky nostrifikací zde).
    • U zápisu po předání potřebných materiálů obdrží nastupující student Rozhodnutí o přijetí ke studiu; to nemůže být studentovi vydáno dříve, než od něj fakulta obdrží všechny náležitosti.

K povinnosti předložit nostrifikaci zahraničního vzdělání upozorňujeme, že je velmi žádoucí nenechávat její získání na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést.

4. Číslo bankovního účtu (student/ka jej musí vyplnit při zápisu do jednoho z dokumentů, které tam obdrží).

5. Všichni občané států mimo EU a občané ze Slovenska narození po 1. 1. 1993 předloží navíc doklad o podání žádosti o přidělení rodného čísla – více zde. Všichni občané států mimo EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, musí také doložit povolení k pobytu.

5. Pro nastupující studenty, kteří využívají možnost zápisu do studia v zastoupení, pak je pro toho, kdo nastupujícího studenta u zápisu zastupuje, nutné mít s sebou k výše uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf) – tato plná moc nemusí být právně ověřená.

Upozorňujeme, že bez předložení či odevzdání výše uvedených náležitostí nelze zápis do studia provést.

 

STARŠÍ INFORMACE

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2016/2017

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2015/2016