Studium

Zápis do akademického roku 2019/2020

ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STUDIA

Zápis do akademického roku 2019/2020 se pro studenty fakulty řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK, konkrétně článkem článkem 15. (Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků řešíme níže, v sekci „ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA“.)

Do vyšších ročníků studia se studenti zapisují elektronicky, poté, co dosáhnou kreditové hranice umožňující postup do dalšího ročníku – soupis minimálních kreditových hranic je v článku č. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK. Názorný návod pro provedení zápisu najdete v manuálu na manualy.ff.cuni.czZápis do dalšího ročníku, respektive elektronické podání žádosti o postup do dalšího ročníku, v souladu s harmonogramem akademického roku 2018/2019 je nutné provést do 13. září 2019Pokud student chce, aby mu byly mezi kredity započítány i ty za uznané předměty, musí žádost o uznání předmětů odevzdat nejpozději 31. srpna 2019.

Studenti, kteří měli studium přerušeno, se před koncem přerušení dostaví k  opětovnému zápisu do studia ke své studijní referentce v úředních hodinách.

Studenti, kteří mají přidělený individuální studijní plán, se nejpozději do 13. září 2019 dostaví k zápisu do dalšího ročníku ke své studijní referentce v úředních hodinách.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA

INFORMACE PRO PŘIJATÉ K SIS A IT
Prezentace pro studenty 1. ročníků

TERMÍNY ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Zápisy probíhají v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnostech 200 a 300. Počítejte, prosím, nejméně s hodinovým trváním zápisu – a nezapomeňte přinést žádný z níže uvedených dokumentů.

K zápisům se, prosím, dostavte v termínu, který je přiřazen pro vaše příjmení – s výjimkou studentů oboru CNES (čeština pro neslyšící), kteří mají zápis za účasti tlumočníka. Pro hladký průběh zápisu a převzetí rozhodnutí o přijetí je nutné dodržet rozdělení do místností podle začátečních písmen příjmení.

Pokud se nemůžete k zápisu v červnu osobně dostavit, doporučujeme využít možnosti zápisu v zastoupení  – pro toho, kdo nastupujícího studenta u zápisu takto zastupuje, je nutné mít s sebou k níže uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf) – tato plná moc nemusí být právně ověřená. Je sice také možné využít náhradní termín zápisu v pátek 27. září 2019 v  9:30 – v takovém případě však prosím vezměte v úvahu, že před uskutečněním zápisu do studia si nelze v SIS zapsat žádný předmět (a že tím pádem zápisem v náhradním termínu na konci září budete  před svými spolužáky jistým způsobem znevýhodněni). K náhradnímu termínu není nutné se předem hlásit ; berte jej ale, prosím, jako výjimečnou možnost.

Zápisy do studia zajišťuje Studijní oddělení FF UK, kontakty na referentky denního studia najdete zde.

Přehled červnových termínů ke stažení v .pdf

Středa 26. 6. 2019 – místnosti 200, 300
9:00  -místnost 200 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy A – D
9:00 -místnost 300 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy E – H
11:30 -místnost 200 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy CH – J
11:30 -místnost 300 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy K – L
14:00 -místnost 200 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy M – N
14:00 -místnost 300 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy O – P
Čtvrtek 27. 6. 2019 – místnosti 018, 200, 300 
10:00 -místnost 200 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy Q – S
10:00 -místnost 300 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy Š – U
12:30 -místnost 300 prezenční bakaláři, příjmení podle abecedy V – Ž
15:00 -místnost 300 kombinovaní bakaláři + kombinovaní navazující, kteří už mají BZK 
15:00 -místnost 018 obor CNES (čeština pro neslyšící) bakaláři + navazující, s tlumočníkem
Pátek 28. 6. 2019 – místnosti 300, 301 
9:00 -místnost 301 prezenční navazující magistři, kteří už mají BZK, ppříjmení podle abecedy A – G
9:00 -místnost 300 prezenční navazující magistři, kteří už mají BZK, příjmení podle abecedy H – M
11:30 -místnost 301 prezenční navazující magistři, kteří už mají BZK, příjmení podle abecedy N – Ř 
11:30 -místnost 300 prezenční navazující magistři, kteří už mají BZK, příjmení podle abecedy S – Ž

TERMÍNY ZÁPISŮ V ZÁŘÍ 2019

Pondělí 23.9.2019 – místnost 200
11:00

prezenční navazující magistři, kteří dělají BZK v září, příjmení podle abecedy A – M

kombinovaní navazující magistři, kteří dělají BZK v září

13:30 prezenční navazující, kteří dělají BZK v září, příjmení podle abecedy N – Ž
Čtvrtek 26.9.2019 – místnost 200, 300

10:00

14:00

termín pro zářijové dodatečné přijímací řízení 
Pátek 27.9.2019 – místnost 200

9:30

náhradní termín zápisu 

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

U zápisu do studia je nutné předložit následující: 

 1. Platný občanský průkaz, u cizince platný pas.
 2. 1 průkazová fotografie (formátu na pas či občanský průkaz).
 3. Ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání 
  • (pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání – informace o nostrifikacích platné pouze přijímací řízení v aktuálním akademickém roce na UK najdete zde (česky) a zde (anglicky);
  • pro navazující magisterské studium ověřenou kopii bakalářského diplomu v případě, že neabsolvovali toto studium na FF UK (absolventy Bc. studia na FF UK vidí referentky při zápisu v SIS), absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu –
  • informace o nostrifikacích platné pouze přijímací řízení v aktuálním akademickém roce na UK najdete zde (česky) a zde (anglicky).
  • U zápisu po předání potřebných materiálů obdrží nastupující student Rozhodnutí o přijetí ke studiu; to nemůže být studentovi vydáno dříve, než od něj fakulta obdrží všechny náležitosti.

K povinnosti předložit nostrifikaci zahraničního vzdělání upozorňujeme, že je velmi žádoucí nenechávat její získání na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést.

4. Číslo bankovního účtu (student/ka jej musí vyplnit při zápisu do jednoho z dokumentů, které tam obdrží).

5. Všichni občané států mimo EU a občané ze Slovenska narození po 1. 1. 1993 předloží navíc doklad o podání žádosti o přidělení rodného čísla – více zde. Všichni občané států mimo EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, musí také doložit povolení k pobytu.

6. Pro nastupující studenty, kteří využívají možnost zápisu do studia v zastoupení, platí, že ten, kdo nastupujícího studenta u zápisu zastupuje, u sebe musí mít k výše uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf) – tato plná moc nemusí být právně ověřená.

Upozorňujeme, že bez předložení či odevzdání výše uvedených náležitostí nelze zápis do studia provést.

 

STARŠÍ INFORMACE

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2016/2017

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2015/2016