Bakalářské a diplomové práce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jaroslav Jirák

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

  •  Od 1. 10. 2017 se práce odevzdávají pouze elektronicky, vázané výtisky dle předchozích parametrů nejsou potřeba. Na Filozofické fakultě nicméně platí, že každý student na katedru odevzdá dva tzv. pomocné výtisky závěrečné práce: jde o vytištěný text práce odevzdané v SIS, nemusí však mít pevnou vazbu (postačí kroužková), může být tištěn oboustranně atp. Pouze Katedra pedagogiky a Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK jen pro práce bakalářské a magisterské, nikoliv dizertační) oznámil, že pro jejich potřeby postačí jeden pomocný výtisk.
  • Opatření k závěrečným pracím fakulta připravuje.