Studium

Reforma společného základu – dopad na stávající studenty

Od akademického roku 2016/17 dochází v rámci reformy společného základu k několika změnám. Co tyto změny přinášejí stávajícím studentům?

1. Tělesná výchova
  • Tento předmět bude coby povinná součást společného základu zrušen, a to i se zpětnou platností. Pokud jste tělesnou výchovu absolvovali, bude se Vám nadále počítat jako volitelný předmět. Pokud jste ji neabsolvovali, už ji absolvovat nemusíte, máte nicméně možnost si ji vzít jako volitelný předmět. (Výjimkou jsou studenti psychologie: těm na základě rozhodnutí vedení jejich katedry povinný tělocvik v oborovém plánu zůstává.)
  • Pokud byste v důsledku přesunu tělesné výchovy mezi volitelné předměty měli nedostatečný počet efektivních kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, je možné tuto situaci řešit individuálně pomocí žádosti studijní proděkance o snížení procenta efektivních kreditů. Takováto žádost má ale smysl až v souvislosti s postupem do akademického roku 2017/18, a to pouze v případě, že Vám za rok budou opravdu efektivní kredity chybět. Pro účely postupu do akademického roku 2016/17 je tělesná výchova stále počítána mezi PVP.
2. Cizí jazyk
  • Zkouška z cizího jazyka zůstává součástí společného základu, dojde nicméně k zásadní změně v tom, že bude zrušeno rozlišení mezi zkouškami B2+ (6 kreditů) a B2– (4 kredity). Namísto toho bude zavedena nová jednotná zkouška B2 za 5 kreditů, jež svou obtížností bude zhruba uprostřed mezi původními zkouškami.
  • Tato změna bude provedena i se zpětnou platností. Do konce září 2016 budou ve všech bakalářských i magisterských plánech staré zkoušky B2+/– nahrazeny novou zkouškou B2. Ta bude mít nicméně v záměnnosti staré zkoušky B2+/–, tj. kdo absolvoval některou z těchto starých zkoušek, bude mu takto složená zkouška platit a zůstanou mu kredity v původní výši, kdo ne, bude dělat novou zkoušku B2.
  • Máte-li zapsanou, ale doposud nesloženou některou ze starých zkoušek B2+/–, bude postup následující: (a) Starou zkoušku B2+ již od října 2016 nebude možné skládat, a nově Vám proto bude Studijním oddělením zapsána zkouška B2 z téhož jazyka. Na její složení budete mít tři pokusy bez ohledu na to, zda jste již nějaké pokusy vyčerpali na zkoušce B2+. (b) U staré zkoušky B2– bude postup týž, ale o rok posunutý: budete ji moci skládat do konce ak. roku 2016/17, poté bude zkouška zrušena a Studijní oddělení Vám v říjnu 2017 zapíše novou zkoušku B2. Máte tedy jeden rok na to, abyste si již zapsanou zkoušku B2– složili (stejně tak si ale můžete již nyní sami zapsat a složit novou zkoušku B2).
3. Cizí jazyk: Zkouška z akademického čtení
  • Významnou novinkou v oblasti jazyků bude vytvoření zkoušky z akademického čtení za 3 kredity, kterou Jazykové centrum začne nabízet od ZS 2016/17. Její náplň bude víceméně odpovídat čtecí části zkoušky B2. Přípravné kurzy akademického čtení začne Jazykové centrum nabízet od akademického roku 2017/18.
  • Zkouška z akademického čtení bude povinnou součástí společného základu až v nových akreditacích, nicméně některé obory se již nyní rozhodly ji se zpětnou platností do svých plánů zavést namísto někdejší zkoušky z Cizího jazyka II B2+/–. Pokud jste coby studenti tohoto oboru splnili z druhého jazyka zkoušku B2+/–, bude Vám pochopitelně pro splnění povinnosti Cizí jazyk II na základě záměnnosti platit; pokud jste nicméně zkoušku B2+/– doposud nesložili, máte na těchto oborech nově možnost si místo ní pro rok 2016/17 zapsat jen zkoušku z akademického čtení.
4. Filosofie
  • Filosofie zůstává povinnou součástí společného základu a dojde u ní pouze k dílčím změnám. První z nich bude spočívat v tom, že od akademického roku 2017/18 se namísto dvousemestrálních kurzů za 6 kreditů začnou nabízet jednosemestrální kurzy za 3 kredity (student pak bude muset splnit dva).
  • Další změny se budou týkat konkrétní nabídky přednášek. Zde půjde o změny dlouhodobé a pozvolné, které nebudou mít dopad na studijní plány. Rozdělení kurzu na dva semestrální kurzy je prvním krokem, jak tyto změny umožnit.

Doporučujeme Vám, abyste si na stránce plany.ff.cuni.cz zkontrolovali, jak po změnách Váš studijní plán vypadá (zejména co do jazyků). Zároveň se omlouváme, že změna nastavení plánů v SIS nám chvíli potrvá a v den zápisu dost možná některé plány ještě nebudou nastaveny správně.