Ceny udělované studentům

KONTAKT 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Renáta Hofmanová

tel. +420 221 619 268

hl. budova, 1.p, místnost 124

CENA JANA PALACHA

Cena je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů), za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomní práce nebo i za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty. Je to jediná oficiální fakultní cena. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha. Uděluje se řádnému studentovi Filozofické fakulty. S udělením ceny je spojena odměna v částce 40 000,- Kč. Návrh může podat každý člen akademické obce FF UK (učitelé i posluchači). Písemné přihlášky (potvrzené katedrou/ústavem) s přiloženou prací spolu s vyjádřením vedoucího katedry/ústavu a 2 odbornými posudky je možno odevzdat na studijním oddělení u paní Renaty Hofmanové do 27. února 2015. Cena bude předána vítězi v průběhu dubna/května na zasedání Vědecké rady FF UK.

PŘEHLED DALŠÍCH CEN A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ

 

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ CENY

do 30. 5. – Cena Josefa Hlávky

do 15. 7. – Cena Edvarda Beneše (sociologie, historie)

do 15. 7. – Cena rektora UK (pro FF UK cena Karla Engliše)

do 29. 5. – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za výzkum

do 1. 11. – Cena profesora Zdeňka Matějčka (FF UK – dětská psychologie)

do 19. 2. – Cena Jana Palacha (FF UK) –> aktuální informace uvedeny výše

průběžně – Cena Kateřiny Krausové (FF UK – románská studia)

průběžně – Mimořádná cena rektora UK

průběžně – Mimořádná cena rektora UK za příspěvek k budování právního státu (tzv. Petříkova cena)