Studium a život v Praze

Kolik vás bude stát život v Praze?

V rozhodování o studiu na FF UK hraje roli nejen náročnost studia a přijímaček, ale také náklady na život v Praze. V obou případech platí, že náročnost je úměrná množství příležitostí, které se zde nabízejí. Příležitosti přivýdělku, úspor v nákupech, slev a volných vstupů jsou v Praze větší než kdekoli jinde – ale i v tomto ohledu je třeba být iniciativní a maximálně se informovat a přemýšlet nad svou budoucností nejen po stránce vzdělání. Je třeba vědět, co jsou nutné výdaje a jak na nich maximálně ušetřit. Pocit jisté samostatnosti a svobody, jenž by měl k studentskému životu patřit, vyplývá také ze schopnosti postarat se sám o sebe v nových podmínkách.
V prvé řadě mějte na paměti, že pokud jste byli přijati na Filozofickou fakultu UK, znamená to, že o vás máme zájem, a pokud je to možné, pomůžeme a poradíme. Ocitnete se v kolektivu studentů, kteří již nějaké zkušenosti mají, prošli stejnou cestou – a vždy se můžete spolehnout na jejich pomoc a radu (a to nejen na samotné Studentské radě). Pokud zvládnete přijímací zkoušky na FF UK, poradíte si i jinak.
Jakožto studenti jste oprávněni využívat celé řady slev (se studentským průkazem): na dopravu, návštěvy kulturních institucí a akcí, stravování či ubytování.

Výdělek

Je jasné, že řada studentů se nemůže – anebo jednoduše nechce – spoléhat na peníze z domova. Možností přivýdělku je v Praze mnoho. Zájmem studenta i Filozofické fakulty UK je, aby případnou práci co nejvíce spojoval se studovaným oborem, a získával tak už od počátku sám pro sebe přehled o možném uplatnění svých znalostí. První možnost je stát se pomvědem (POMocným VĚDeckým pracovníkem) své nebo i některé jiné katedry. Pomvěd pomáhá při přípravě nejrůznějších konferencí a sjezdů, třídí materiály nebo asistuje při výzkumu. Většina studentů si „pomvědování“ nemůže vynachválit, protože jim kromě financí přináší i mnoho cenných zkušeností.
FF nabízí i účelová stipendia. Jde o jednorázový příspěvek na konkrétní badatelský záměr, například účast na konferenci, vypracování studie a podobně. Naděje získat tyto prostředky je úměrná kvalitě návrhu. Protože ale tato forma soutěže o vědecké peníze předznamenává běžnou praxi vědce, FF UK na tyto účely počítá s celkem velkorysým rozpočtem. Vedle toho jak FF UK, tak i UK nabízí studentské granty, které trvají více let a opět znamenají zajímavý přivýdělek a zkušenost. FF UK je do značné míry vědecká instituce: její smysl není jen vzdělávání, ale také výzkum. Z toho plyne, že zájmem fakultních pracovišť je vychovávat ze studentů budoucí kolegy. Proto se také obvykle počítá s nějakým zapojením studentů do vědeckých projektů, úměrně jejich věku a zkušenosti.
Další možností výdělku, jenž souvisí s vlastním oborem, jsou různé formy doučování, které můžete nabízet na internetových portálech či případně společnostem, které takové služby zprostředkovávají. Opět platí, že v Praze je vzhledem k počtu obyvatel mnohem větší trh a poptávka a co do nabídky máte v tom, kde studujete, jeden trumf v ruce.

Brigády

Další výhodou FF UK je, že v relativně velkém počtu studentů není nouze o informace! Od nástěnek po studentská fóra – všude je naděje, že se někdo zajímá právě o vás. Skutečnost, že jste studenty FF UK, je pro mnohé zaměstnavatele v jistém smyslu zárukou inteligence, schopností a iniciativy. Ne nadarmo také absolventi FF UK nacházejí uplatnění v celé řadě oborů i mimo ty vyučované přímo na fakultě!
Rada na závěr? Pokud je možné se předem informovat, je také možné předem začít brigádu shánět! Pokud se o přijetí dozvíte začátkem července, máte skoro čtvrt roku na hledání. Potom nebudete muset v časové nouzi vzít první brigádu, která se naskytne.

Ubytování

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Důležité pro konečnou částku je ale také vybavení a poloha jednotlivých kolejí. Na většině kolejí je v ceně za lůžko i připojení k internetu.
Věčným tématem mimopražských studentů v Praze je souboj kolej vs. privát. Privát, tedy bydlení v pronajatém bytě, má mnoho výhod: vyšší pohodlí, soukromí, vlastní sociální zařízení, kuchyň a podobně. Ovšem bydlet v podnájmu vyjde často dráž. Na privátech většinou sdílejí dva lidé jeden pokoj a cena pronájmu za pokoj se pohybuje od 4 tisíc, ale to se jedná spíše o kategorii terna. Je třeba k tomu přičíst energie, vodu a samozřejmě připojení na internet. Hledat lze nejen na nástěnkách fakulty, ale i na osvědčených internetových stránkách.
Dilema lze shrnout asi následujícím způsobem: pokud vám nezáleží na koruně a máte rád vlastní soukromí a větší svobodu, pravděpodobně upřednostníte privát. Pokud chcete trochu ušetřit a navíc si užívat kolejní atmosféru (a jste tolerantní k vyšší hladině hluku), doporučujeme kolej.

Doprava

Mimopražští studenti vydávají vždy nějaké peníze na cestu ze svého bydliště do Prahy. Částky jsou různé a závisejí na poloze bydliště. Jezdit domů na víkendy vyjde asi na 1200–2 800 Kč měsíčně. Ve stejný den ovšem stejným směrem skoro určitě cestuje řada spolužáků (z celé UK!). Zjistit, s kým by se dalo podělit o hromadnou jízdenku na vlak, se tak může pořádně vyplatit.
Druhá rovina výdajů za dopravu se týká pohybu po městě. V Praze velmi dobře funguje organizovaná městská hromadná doprava (MHD). Student může využívat veškerých služeb MHD – linek metra, tramvají i autobusů – bez omezení díky zvýhodněným studentským kuponům. Je několik variant: 30denní kupon stojí 260 Kč, 90denní 720 Kč, pětiměsíční 1200 Kč.
Na kratší pobyty se vyplatí jednotlivé jízdenky. Pro představu: jízdenka na 30 minut stojí 24 Kč, na 90 minut 32 Kč. V porovnání s kupony jde o nepoměrně dražší variantu, má ale také své výhody. Jízdenku lze koupit i pomocí SMS zprávy (ve tvaru DPT32 na 90 minut jízdy nebo DPT24 na 30 minut na číslo 90206).

Stravování

Asi nejvíc se vyplatí spoléhat na vlastní kuchařské umění a rozumně využívat různých slev. Tak lze náklady na jídlo snížit na minimum, aniž by bylo nutné se stravovat nezdravě. Srovnatelně výhodnou možností jsou menzy UK, o něco dráž vyjdou restaurace s poledními nabídkami. V budovách FF UK na náměstí Jana Palacha i v Celetné (v budově rektorátu UK) jsou bufety. Z hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha je nejblíže do menzy na Právnické fakultě UK. Další menza v centru Prahy je součástí koleje Arnošta z Pardubic a nachází se ve Voršilské ulici (poblíž Národního divadla). S procházkou přes Celetnou a Hybernskou se dá spojit návštěva prostorné menzy u koleje Jednota v Opletalově ulici. Menza je i ve univerzitní budově v Jinonicích. Cena za kompletní menu (polévka, hlavní jídlo, čaj nebo šťáva a někde i dezert) se pohybuje okolo 40–50 Kč.

Studijní materiály

Studium na vysoké škole s sebou přináší i nutné výdaje na studijní materiály.

Fakultní knihovny

FF UK disponuje statisíci svazků knih a časopisů. Řada z nich je umístěna v knihovnách ústavů a je pro studenty přístupná prezenčně (s možností kopírování a scanování). O bakalářské studenty pečuje Knihovna Jana Palacha v prostorách hlavní budovy FF UK. Mnoho základních studijních materiálů tedy není nutné kupovat ani vypůjčovat z vnějšku: obvykle je poskytne příslušná katedra nebo fakultní knihovna. Ve všech fakultních knihovnách a studovnách FF UK jsou k dispozici počítače s přístupem na internet. Ve fakultních budovách funguje také wi-fi síť.

Elektronické zdroje a kopírování

S ohledem na náklady i životní prostředí je nejlepší variantou pracovat s elektronickými zdroji; jakožto studenti FF UK máte přístup k řadě nejdůležitějších vědeckých portálů. Kromě půjčování knih lze využít i kopírování. Kopírky se nacházejí na všech budovách FF UK a cena se pohybuje do 2 Kč za stránku.

Městská a Národní knihovna

Vzhledem k ceně legitimace a blízkosti k Filozofické fakultě UK je velmi užitečné zajistit si přístup do Městské knihovny (80 Kč ročně) a Národní knihovny (100 Kč ročně).

Nákup literatury

Důležité odborné tituly je leckdy nejlepší si zakoupit. Některá knihkupectví nabízejí slevy pro studenty (po předložení karty ISIC) a se slevou je možno kupovat i knihy z rozsáhlé produkce Vydavatelství FF UK. V okolí FF UK je řada antikvariátů, které studenti často využívají pro nákup i prodej literatury.