Archiv

Knihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

První knihy pro tehdejší Egyptologický seminář získal tehdy František Lexa již v roce 1919. V jeho úsilí vybudovat knihovnu na světové úrovni pokračoval po dobu svého působení na UK jeho žák Jaroslav Černý.

Publikace Knihovny FF UK lze vyhledávat i podle textu z obsahu

Na jaře roku 2015 Knihovna FF UK spustila projekt skenování obálek a obsahů knih. V Centrálním katalogu lze takto prohledávat přes dva tisíce publikací.

Historický kabinet: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Historický kabinet patří k největším oborovým knihovnám FF UK. Ve fondu se dnes nachází více než 115 tisíc jednotek, jež jsou umístěny jednak ve vlastním skladu knihovny, jednak v pracovnách, učebnách a externích depozitářích.

Knihovna Katedry středoevropských studií: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihy ve správě Knihovny KSES jsou rozděleny mezi dvě budovy, pět místností a tři dílčí knihovní sbírky. Knihovna KSES je jedinou pobočkou Knihovny FF UK, která svůj fond zpřístupňuje ve třech pracovnách.

Knihovna Celetná: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Celetná je po Knihovně Jana Palacha druhou nejvyužívanější oborovou knihovnou FF UK. V posledních měsících zde probíhá aktualizace fondu reflektující zejména potřeby uživatelů z řad akademické obce.

Během Týdne knihoven zažijete knihovny jinak

Knihovna FF UK se v týdnu od 5. do 9. října připojí k již 19. ročníku celostátní akce Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Knihovna Ústavu etnologie: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Víte, co znamenají slova paškál, klát, stoupa nebo katr? V čem se mýlil Karel May? Kde žijí Hotentoti? Odpovědi najdete v Knihovně Ústavu etnologie, která od dubna 2013 prošla kompletní proměnou.

Knihovna FF UK: první díl seriálu o fakultních knihovnách

Cyklus článků postupně představí jednotlivé fakultní knihovny. V prvním díle se podrobněji seznámíme s Knihovnou FF UK od jejího založení až po současnost a s projekty, na nichž se knihovna podílí.

Blíží se termín ukončení sběru dat pro RIV prostřednictvím aplikace OBD

Aplikace OBD slouží ke sběru a správě záznamů o publikační činnosti a dalších výsledcích duševní činnosti na Univerzitě Karlově v Praze. Sběr dat bude ukončen 28. února 2015.

Knihovna Jana Palacha zve na exkurze

Prohlídky KJP určené studentům všech ročníků FF UK se budou konat v týdnu 6.–10. 10. 2014 každý den od 12:30 a dále každou první středu v měsíci vždy od 12:30.