Archiv

Knihovna Ústavu etnologie: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Víte, co znamenají slova paškál, klát, stoupa nebo katr? V čem se mýlil Karel May? Kde žijí Hotentoti? Odpovědi najdete v Knihovně Ústavu etnologie, která od dubna 2013 prošla kompletní proměnou.

Knihovna FF UK: první díl seriálu o fakultních knihovnách

Cyklus článků postupně představí jednotlivé fakultní knihovny. V prvním díle se podrobněji seznámíme s Knihovnou FF UK od jejího založení až po současnost a s projekty, na nichž se knihovna podílí.

Blíží se termín ukončení sběru dat pro RIV prostřednictvím aplikace OBD

Aplikace OBD slouží ke sběru a správě záznamů o publikační činnosti a dalších výsledcích duševní činnosti na Univerzitě Karlově v Praze. Sběr dat bude ukončen 28. února 2015.

Knihovna Jana Palacha zve na exkurze

Prohlídky KJP určené studentům všech ročníků FF UK se budou konat v týdnu 6.–10. 10. 2014 každý den od 12:30 a dále každou první středu v měsíci vždy od 12:30.

Služba Ptejte se knihovny zprostředkovala odpovědi na více než sto otázek

V polovině února 2014 se Knihovna FF UK připojila k projektu Ptejte se knihovny. Cílem služby je poskytnout široké veřejnosti odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě faktografických či bibliografických informací.

Knihovna FF UK přivítala oficiální návštěvu z Národní knihovny Arménie

Dne 4. června 2014 hostila Knihovna FF UK ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky a Velvyslanectvím Arménské republiky oficiální návštěvu ředitele Národní knihovny Arménie dr. Tigrana Zargaryana.

Fotogalerie – Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2014

V roce 2014 jsme se za Knihovnu FF UK vůbec poprvé připojili k mezinárodní každoročně vyhlašované akci Noc s Andersenem, nad kterou již tradičně drží patronát SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Cílem akce je podporovat dětské čtenářství, tedy přivádět děti ke čtení, vytvářet a podporovat jejich vztah ke knihám a knihovnám a to prostřednictvím společného čtení, […]