Archiv

Pozvánka na přednášky a semináře k výzkumu vzdělávací politiky a aktuálních proměn vzdělávacích systémů

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK zve všechny zájemce na tři prezentace prof. Marcelly Milany z University of Verona.

Roční kurz zaměřený na oblast HR nabídne přednášky špičkových odborníků

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK bude v rámci programu celoživotního vzdělávání realizovat od října 2017 kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR. Jako lektoři vystoupí přední odborníci v oboru. Uzávěrka podání přihlášek je do 6. 10. 2017.