Archiv

Výstava připomínající židovské učence z předválečné Německé univerzity v Praze je k vidění v Jičíně

Expozice Vytěsněná elita, kterou připravilo Collegium Europaeum FF UK, je do konce září zapůjčena obecně prospěšné společnosti Baševi, která pečuje o židovské památky na Jičínsku.

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

Konference, kterou připravilo Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, ve spolupráci se vzdělávacím centrem Ace Academy, se uskuteční v úterý 9. června 2015.