Archiv

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

Podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Univerzity Karlovy. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé, kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na UK. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.

Diskusní setkání s prof. Bonem a prof. Hilským vzbudilo velký zájem účastníků

Setkání na téma Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky organizovalo Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK 25. září. Dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické sféry v debatě analyzovaly politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře.