Program

Zahájení

9:00–9:45 registrace účastníků
10:00 zahájení konference
10:00–10:10 úvodní slovo děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. Mirjam Friedové
10:10–10:20 úvodní slovo předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Ivy Brožové

Panel I.

čas přednášející téma
10:20–10:40 Iva Brožová Právo a politika
10:40–11:00 Markéta Čermínová České soudnictví v dilematech dnešní doby
11:00–11:20 Anna Šabatová Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti
11:20–11:40 Jan Sokol Soudcovská moc a stát
11:40–12:00 Petr Piťha Stav legislativy, justice a soudnictví v ČR (jak je vidí neodborník)
12:00–12:40 moderuje Luděk Navara shrnutí panelu + diskuse
12:40–13:40 přestávka na občerstvení

Panel II.

čas přednášející téma
13:40–14:00 Jacques Rupnik Demokracie a právní stát po roce 1989: zkušenosti ze střední a východní Evropy
14:00–14:20 Jiří Přibáň Státní suverenita v post-suverénní Evropě: o krizi, která nemá řešení
14:20–14:40 Michal Stehlík Právo jako nespravedlnost: Dědictví 20. století?
14:40–15:00 Václav Bělohradský Společnost povolnosti
15:00–15:40 moderuje Jaroslav Spurný shrnutí panelu + diskuse