VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: albánský jazyk (lingvistika albánštiny). Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: Albanian language (Albanian linguistics). Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na dějiny novověku západní a jižní Evropy v 16. – 19. století. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: General and World Modern History (History of 16th-19th Century) with specialization on the history of Western and Southern Europe. Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. – 20. století) se zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies, ekonomie a politika, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, environmentálních dějin a globální historie. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th – 20th Century) with specialization on social and cultural history of technologies in European and Global context, Heritage Studies, Economy and Politics, application of comparative approach, transnationalism, environmental history and global history. Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník (v Německu). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2019. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 17. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník (ve Švýcarsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2019. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 17. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa. Přihlášky je nutno podat do 15. 5. 2019. / Field and specialization: social politic and social administration. Applications by 15. 5. 2019.

Děkan Filozofické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty

Přihlášku je nutné podat do 2. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: teorie literatury, česká literatura. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: Literary theory, Czech literature. Applications by 2. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: komparatistika, teorie literatury. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: Comparative literature, literary theory. Applications by 2. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: didaktika literatury, metodologie literární výuky pro střední školy. Přihlášky je nutno podat do 2. 5. 2019. / Field and specialization: didactics of literature, methodology of teaching literature at secondary schools. Applications by 2. 5. 2019.