VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrová řízení

Visiting professor in Literary Studies, Linguistics or Philosophy

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting professor in Literary Studies, Linguistics or Philosophy. The aplication deadline is May 31, 2019.

Výběrové řízení na pozici referent/ka akreditačního oddělení

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici referent/ka akreditačního oddělení.

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2019 – Ústav světových dějin/Job offer from 10 January 2019 – Department of Global History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny (dějiny 20. století) se zaměřením na dějiny západní Evropy a euroatlantického prostoru. Přihlášky je nutno podat do 12.2.2019. / Field and specialization: General and World Contemporary History (History of 20th Century) with specialization on the history of Western European countries a Euro-Atlantic area. Applications by 12.2.2019.

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Katedra pedagogiky

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: teorie a metodika výchovy, sociální pedagogika. Přihlášky je nutno podat do 10.2.2019

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 9 January 2019 – Department of Germanic Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: nizozemská kultura, literatura, dějiny, reálie. Přihlášky je nutno podat do 9.2.2019. / Field and specialization: Dutch culture, literature, history. Applications by 9.2.2019.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 4 January 2019 – Department of Germanic Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: současný německý jazyk, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 4.2.2019. / Field and specialization: contemporary German language, linguistics. Applications by 4.2.2019.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie. Podávání přihlášek je možné do 4. 2. 2019.

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Právník/-ička.

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky/ Job offer from 18 December 2018 – Department of English Language and ELT Methodology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 19.1.2019. / Field and specialization: English linguistics. Applications by 19.1.2019.

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z OP VVV

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z OP VVV. Přihlášky je nutno podat do 13. 1. 2019.