VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrová řízení

Referent/ka grantového oddělení

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do grantového oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka grantového oddělení. Přihlášky lze posílat do 25. 6. 2018.

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018./Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; early modern theatre and literature. Applications by 25 June 2018.

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018./Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; modern and contemporary experimental theatre and literature. Applications by 25 June 2018.

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018.

Referent/ka studijního oddělení – denní studium

FF UK hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka studijního oddělení – denní studium. Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 8. června 2018.

Referent/ka Referátu Studijního informačního systému

FF UK hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka Referátu Studijního informačního systému. Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 8. června 2018.

Výběrové řízení ze dne 18. 5. 2018 – Jazykové centrum

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor/ka. Obor a zaměření: španělský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 18. 6. 2018.

Job offer from 18 May 2018 – Language Centre

The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition at Language Centre. Field and specialization: English language. Applications by 18 June 2018.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 21. 5. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 21. 6. 2018. Přihlášky do interního […]

Výběrové řízení ze dne 14. 5. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 14 May 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: Arabský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 20. 6. 2018. / Field and specialization: Arabic Language. Applications by 20 June 2018.