VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Rozhodnutí a sdělení děkana

Jmenování ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK byla PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. jmenována ředitelkou Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 3. září 2018 na dobu tří let. Její koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce – PhDr. […]

Jmenování ředitelem Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK byl Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. jmenován ředitelem Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. července 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem […]

Jmenování vedoucím Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry psychologie FF UK byl doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. jmenován vedoucím Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 22. června 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem.Koncepce – doc Bahbouh

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy číslo 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě pro období 2017 – 2021

Sdělení děkana č. 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě pro období 2017 – 2021

Sdělení děkana č. 02/2016 – Rigorózní řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah S ohledem na skutečnost, že v letech 2000 až 2005 počet absolventů rigorózního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) narůstal, kdežto od roku 2005 mnohem rychlejším tempem klesá až k současnému stavu pouhých 37 absolventů v roce 2015 (oproti 193 absolventům v roce 2005), lze usuzovat, že zaměstnavatelé přestávají titul PhDr. vnímat jako nezbytné […]

Sdělení děkana č. 01/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2016

Obsah Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na FF UK (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí […]

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze číslo 2015UKFF00993

Sdělení děkana – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2015 Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na jednotlivé PRVOUK, resp. […]

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze číslo 2013FF008994

Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na jednotlivé PRVOUK, […]

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí, pedagogických praxí a studentských pomocných sil

Paha 13. září 2013 Sdělení děkana č. 2013FF5841 Část I. EXKURZE Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech na základě […]

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí a pedagogických praxí

Paha 9. ledna 2013 Č.j.: 2013FF000204   Část I. EXKURZE Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech na základě písemné […]