VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2019)

FF > 2019

Výběrové řízení ze dne 8. 2. 2019 – Ústav východoevropských studií/Job offer from 10 February 2019 – Department of East European Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Přihlášky je nutno podat do 10.3.2019. / Field and specialization: Russian Language for Teacher Education. Applications by 10.3.2019.

Výběrové řízení ze dne 12. 2. 2019 – Ústav anglofonních literatur a kultur/Job offer from 12 February 2019 – Department of Anglophone Literatures and Cultures

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: anglofonní literatury. Přihlášky je nutno podat do 31.3.2019. / Field and specialization: Anglophone literatures. Applications by 31.3.2019.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka.

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní.

Výběrové řízení na pozici Ředitel/ka projektu financovaného z OP VVV

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ka projektu financovaného z OP VVV. Přihlášku je nutno podat do 11. 4. 2019.

Visiting professor in Literary Studies, Linguistics or Philosophy

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting professor in Literary Studies, Linguistics or Philosophy. The aplication deadline is May 31, 2019.

Opatření děkana č. 3/2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 3/2019 Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Výběrové řízení na pozici referent/ka akreditačního oddělení

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici referent/ka akreditačního oddělení.

Opatření děkana č. 2/2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018

Opatření děkana č. 2/ 2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2019 – Ústav světových dějin/Job offer from 10 January 2019 – Department of Global History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny (dějiny 20. století) se zaměřením na dějiny západní Evropy a euroatlantického prostoru. Přihlášky je nutno podat do 12.2.2019. / Field and specialization: General and World Contemporary History (History of 20th Century) with specialization on the history of Western European countries a Euro-Atlantic area. Applications by 12.2.2019.