VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2014)

FF > 2014

Termíny státních doktorských zkoušek

Datum Hodina Místnost1 Obor Jméno 1.7.2014 8:00 č. 204 Historie – Obecné dějiny Mgr. Jakub Drábik 26.6.2014 13:45 č. 21 Český jazyk Mgr. Nataliya Zanegina 26.6.2014 13:00 č. 21 Český jazyk Mgr. Veronika Čurdová 26.6.2014 13:00 č.118, Celetná 20 Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Mgr. Anna Křivánková 26.6.2014 14:30 č.118, Celetná 20 Dějiny […]

Volby do Akademického senátu FF UK

Volby do Akademického senátu FF UK na funkční období 2014 – 2016 Výzva akademické obci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Stránka s informacemi o volbách Volby do Akademického senátu FF UK na funkční období 2012 – 2014 Stránka s informacemi o volbách Volby do Akademického senátu FF UK na funkční období 2010 – 2012 Stránka s informacemi o […]

Volby do AS UK na volební období 2011 – 2014

Výzva akademické obci Kandidátní listiny Výsledky voleb

Opatření děkana č. 9/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Zahájení akademického roku 1. 10. 2014 Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK 1. 10. 2014 v 9.00 Den otevřených dveří 18. 10. 2014 10. 1. 2015 Rektorský den 13. 5. 2015 Konec akademického roku             30. 9. 2015 Bakalářské a magisterské studium Imatrikulace 6. a 7. 10. 2014 od do Výuka v zimním semestru 1. 10. 2014 9. 1. 2015 Zápis do IS 29. 9. 2014 (10:00) 28. 10. 2014 (18:00) Zápis do IS pro […]

Opatření děkana č. 8/2014 – Zápis do dalšího ročníku studia

Obsah Čl. 1 Formy zápisu do dalšího ročníku studia Čl. 2 Podmínky pro zápis do dalšího ročníku Čl. 3 Postup elektronického zápisu Čl. 4 Harmonogram elektronického zápisu Plný text opatření

Opatření děkana č. 7/2014 – Nahlížení uchazečů o studium do dokumentace o přijímacím řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2014/2015

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Organizačně administrativní náležitosti nahlížení uchazečů Čl. 3 Odpovědnost pracovníků fakulty Čl. 4 Závěrečné ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 6/2014 – Realizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2014/2015

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Harmonogram přijímacího řízení Čl. 3 Organizace přijímacího řízení Čl. 4 Obsahová příprava a technické zajištění průběhu písemného kola přijímací zkoušky Čl. 5 Obecná pravidla pro konání písemné části přijímací zkoušky Čl. 6 Závěrečné ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 5/2014 – Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Uživatelé Čl. 3 Kategorie uživatelů Čl. 4 Registrace  uživatelů Čl. 5 Práva a povinnosti uživatelů Čl. 6 Výpůjční služby Čl. 7 Výpůjční lhůty, jejich prodlužování a množství výpůjček Čl. 8 Meziknihovní služby Čl. 9 Meziknihovní služby interním uživatelům Čl. 10 Meziknihovní služby  kolektivním uživatelům Čl. 11 Zpřístupňování a  rozmnožování závěrečných kvalifikačních prací Čl. 12 Přístup  k elektronickým informačním zdrojům Čl. 13 Vypůjčování elektronických zařízení Čl. 14 Výpočetní a kopírovací […]

Opatření děkana č. 4/2014 – Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006/2007

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Povinnosti studentů doktorských studijních program Čl. 3 Povinnosti předsedů oborových rad Čl. 4 Závěrečné ustanovení Plný text opatření    

Opatření děkana č. 3/2014 – Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Pravidla financování studijních pobytů Čl. 3 Závěrečné ustanovení Plný text opatření