VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2014)

FF > 2014

Opatření děkana č. 22/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2014, Harmonogram akademického roku 2014/15. Čl. 2 Obecný harmonogram Zahájení akademického roku 1. 10. 2014 Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK 1. 10. 2014 v 9.00 Den otevřených dveří […]

Opatření děkana č. 21/2014 – Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014

Obsah V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014 ve výši 11.000,-Kč. Plný text opatření

Opatření děkana č. 20/2014 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 3 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu fakulty. Plný text opatření

Opatření děkana č. 19/2014 – Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků

Obsah Toto opatření vsouladu s § 6,§ 29 a § 30 zákonač. 563/1991 Sb.,o účetnictví, a vnávaznosti naustanovení vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze stanovuje zásady a postupy pro plánovánía provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen inventarizace) v podmínkách Filozofické fakulty. Podle tohoto opatření se nepostupuje vpřípadě provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů (např. knihovní zákon, prováděcí […]

Opatření děkana č. 18/2014 – Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2014

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty k provedení periodické inventarizace majetku a závazků. Plný text opatření

Opatření děkana č. 17/2014 – Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení § 28 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a ustanovení čl. 10 odst. 2 a 3 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále […]

Opatření děkana č. 16/2014 – Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2014/2015

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 3a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 15/2014 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Obsah Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 14/2014 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Obsah Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 13/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2014, Harmonogram akademického roku 2014/15. Čl. 2 Obecný harmonogram Zahájení akademického roku 1. 10. 2014 Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK 1. 10. 2014 v 9.00 Den otevřených dveří […]