VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska (2012)

FF > 2012

Opatření děkana č. 2/2012 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2004/2005

Obsah Opatření stanovuje povinnosti studentů doktorských studijních programů přijatých ke studiu v ak. roce 2004/2005 a povinnosti předsedů oborových rad. Plný text opatření

Opatření děkana č. 1/2012 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

Obsah Opatření stanovuje podobu fakultních periodik, pravomoci a povinnosti redakcí a vydavatelství. Plný text opatření