VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Postup k poskytování náhrad pobytových výdajů třetím osobám (nezaměstnancům)

Ruší se dosavadní způsob hrazení pobytových výloh (ubytování, jízdné, stravné) osob, které nejsou zaměstnanci fakulty, podle opatření tajemníka z roku 2000. Úhrady pobytových výloh studentů budou řešeny formou stipendia. V případě, že stipendia nejsou možná z důvodů na straně poskytovatele prostředků, bude nutné se studenty uzavírat dohody podle zákoníku práce (zejména DPP) postup, viz níže. V tom případě student […]

38

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru Ukládám provedení inventarizací […]

Směrnice ke spisové službě

Spisová agenda FF UK se řídí Spisovým a skartačním řádem Univerzita Karlovy v Praze. Příjem a evidenci písemností zajišťuje podatelna, která vede podací deník Filozofické fakulty. Základní součásti a oddělení děkanátu vedou vlastní podací deník. Do podacího protokolu se zapisují veškeré došlé a odchozí písemnosti. Písemnosti, které se nezapisují, jsou uvedeny v příloze. Do podacího deníku se […]

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006

V Praze dne 29. 8. 2006 Č.j.: 375/0/SD/2006 Všem pracovištím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Věc: Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2006 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás oslovil s poměrně závažnými informacemi v oblasti ekonomického fungování FF UK: Upozorňujeme všechna pracoviště, zejména pak řešitele grantových projektů, že obdobně jako v loňském roce bude v době […]

Zrušení pravidel pro mimořádné navyšování mzdových balíčků

V Praze dne 6. 6. 2006 Č.j.: 362/8/SD/2006 Vedoucím základních součástí UK FF Věc: Zrušení pravidel pro mimořádné navyšování mzdových balíčků Vzhledem ke změně ve způsobu stanovení mzdových balíčků, ke které došlo v roce 2005, a v souvislosti s aplikací nového mzdového předpisu se k dnešnímu dni ruší Pravidla pro navyšování mzdových balíčků základních součástí fakulty z 22.5. 2002. Se srdečným pozdravem PhDr. […]

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2006

V Praze dne 29. 5. 2006 Č.j.: 357/8/SD/2006 Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty v roce 2006 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2006. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 10. 7. 2006 do 1. 9. 2006 s tím, že: bude personálně zajištěno […]

Sdělení k financování exkurzí

V Praze dne 15. 5. 2006 Č.j.: 357/6/SD/2006 Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Žádost se předkládá prostřednictvím studijního odd., které ověří věcnou správnost. Příspěvek fakulty činí 200,- Kč/os. a den, max. 1000,- Kč na osobu a exkurzi (300,-Kč/os. a den, […]

Harmonogram inventarizací na rok 2006

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru Ukládám provedení inventarizací […]

Sdělení k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 6.2. 2006 vedoucím základních součástí řešitelům projektů VaV Věc: Sdělení k čerpání finančních prostředků Z důvodu zajištění plynulosti financování grantů a dalších projektů fakulty v roce 2006 budou související výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2006 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2005. PhDr. Michal […]

Pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku

V Praze dne 31.5. 2005 ROZHODNUTÍ Rozšířené kolegium děkana schválilo na svém zasedání dne 31. května 2005 pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku, kteří pobírají starobní důchod: Pracovníkovi, který v kalendářním roce dovrší 70 let věku, může být pracovní poměr prodloužen pouze jednou, a to maximálně do konce následujícího školního roku. Další prodloužení pracovního […]