VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Habilitace a profesury

Řízení ke jmenování profesorem

Profesorem pro určitý obor se může stát uchazeč, který se úspěšně habilitoval na základě habilitační práce, je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a je autorem významných vědeckých nebo uměleckých publikací. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 5 let působení na vysoké škole; tím se rozumí soustavná přednášková činnost (přednášky, semináře, cvičení atd.) především v pregraduálním a doktorském studiu v celé šíři […]

Habilitační řízení

DOCENTEM pro určitý obor se může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokáže pedagogickou a vědeckou způsobilost a má pedagogickou praxi. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 3 roky působení na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu (bakalářské, magisterské, doktorandské studium) oboru. Uchazeč […]